HAKEM  KURULU’NDAN
HAKEM  KURULU’NDAN
Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 81-82
Dosya-Derleme
AŞI  REDDİNİN  BAĞLAMI  VE  SONUÇLARI
Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 83-97
Tanık,  F.A.
Dosya-Derleme
PSİKOLOJİ  VE  PSİKİYATRİ  UYGULAMALARINDA  DİN  VE  MUHAFAZAKÂRLAŞMA:
GÖRÜNENİN  ALTINDAKİ  GERÇEK

Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 98-111
Kaya,  B.
Dosya-Derleme
HASTANELERDE  MANEVİ  DESTEK  UYGULAMALARI  VE  YASAL  DAYANAKLARI
Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 112-120
Öztürk,  O.
Dosya-Derleme
AMELİYATHANEDE  HİZMET  ALAN  HASTALARDA  DİNİ  İNANCIN  ETKİSİ
Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 121-125
Şahin,  N.
Dosya-Derleme
DİNİN  SİYASALLAŞMASININ  DİŞHEKİMLERİ  VE  AĞIZ-DİŞ  SAĞLIĞI  HİZMETLERİNE  YANSIMALARI  HAKKINDA  BİR  DENEME
Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 126-136
Cebeci,  A.İ.;  Sevim,  N.
Dosya-Derleme
KÜRTAJ  YASAKLARININ  TARİHSEL  DAYANAKLARI  VE  DİNLERİN  ETKİSİ
Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 137-142
Tırtıl,  L.
Dosya-Derleme
GELENEKSEL  VE  TAMAMLAYICI  TIBBIN  EĞİTİM  VE  UYGULAMA  MERKEZLERİ
Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 143-147
Basa,  E.
Araştırma
SAĞLIKTA  ŞİDDET  TIP  ÖĞRENCİLERİNİN  MESLEĞE  VE  HASTALARA  BAKIŞINI  NASIL  ETKİLİYOR?
BİR  FAKÜLTE  ÖRNEĞİ

Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 148-160
Yalınbaş,  S.S.;  Bulut,  F.;  Civaner,  M.M.