HAKEM  KURULU’NDAN
HAKEM  KURULU’NDAN
Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 401-402
Yuvarlak  Masa
24  HAZİRAN  SONRASINDA  TÜRKİYE:  NE  YAPMALI(YIZ)?  N  ASIL  YAPMALI(YIZ)?
Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 403-442
Kalyon,  K.;  Kayaoğlu,  M.;  Köse,  A.H.;  Yurtsever,  H.;  Akkaya,  Y.;  Çulhaoğlu,  M.;  Mütfütoğlu,  Ö.;  Somel,  C.;  Üyeleri,  T.M.Ü.T.V.H.H.K.
Gözlemler  ve  Görüşler
BÜTÇE  2019  VE  SAĞLIK
Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 443-454
Hamzaoğlu,  O.
Araştırma
SAĞLIĞIN  KÜLTÜREL  BOYUTLARI  VE  TOPLUMSAL  CİNSİYET  NORMLARI:  TÜRKİYE’DE  TÜTÜN  KONTROLÜ  VE  KADINLARIN  SİGARA  İÇMESİNE  ATFEDİLEN  ANLAMLAR
Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 455-464
Terzioğlu,  A.
TTB  Raporu
SAĞLIKTA  DÖNÜŞÜM  PROGRAMI  ÇÖKTÜ  GENEL  SAĞLIK  SİGORTASI: 
NE  DEDİLER?  NE  OLDU?

Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 465-469
TTB  Raporu
SAĞLIKTA  DÖNÜŞÜM  PROGRAMI  ÇÖKTÜ  AİLE  HEKİMLİĞİ:  NE  DEDİLER,  NE  OLDU?
Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 470-472
TTB  Raporu
SAĞLIKTA  DÖNÜŞÜM  PROGRAMI  ÇÖKTÜ  KAMU  HASTANE  BİRLİKLERİ:  NE  DEDİLER,  NE  OLDU?
Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 473-475
Dizin
TOPLUM  ve  HEKİM  DERGİSİ  2018  YILI  MAKALE  DİZİNİ
Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 476-480