• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KONFERANSI 2018 VE ASTANA BİLDİRGESİ

 • PRIMARY HEALTH CARE GLOBAL CONFERENCE 2018 AND ASTANA DECLARATION

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 75-80
 • Melike YAVUZ
Dosya-Derleme

ALMA-ATA BİLDİRGESİ ÜLKELERİN SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLDİ Mİ?

 • COULD THE ALMA-ATA DECLARATION AFF ECT THE HEALTH SYSTEMS OF THE COUNTRIES?

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 61-74
 • Zeliha Aslı ÖCEK
Dosya Gözlem ve Görüşler

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ: SORULAR VE YANITLAR

 • PRIMARY HEALTH CARE: QUESTIONS AND ANSWERS

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 52-60
 • Zafer ÖZTEK
Dosya-Derleme

ALMA ATA KONFERANSI’NIN HAZIRLANMASI VE SONRASI

 • PREPARATıON OF THE ALMA ATA CONFERENCE AND ITS SUBSEQUENCE

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 47-51
 • Necati DEDEDOĞLU
Dosya-Derleme

YENİ DEĞERLENME ALANI OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN SERMAYELEŞMESİ

 • CAPITALIZATION OF HEALTH SERVICES AS A NEW AREA OF VALUATION

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 35-46
 • Mehmet ZENCİR
Dosya-Derleme

1970’Lİ YILLARDA DÜNYANIN SAĞLIĞI VE SAĞLIK SİSTEMLERİ

 • HEALTH OF THE WORLD AND HEALTH SYSTEMS IN THE YEARS OF 1970

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 27-34
 • Bülent KILIÇ
Dosya-Derleme

KAPİTALİZMİN KRİZİNDEN KAOTİK KAPİTALİZME 1980 VE 1990’LARIN HERKESÇE BİLİNEN KISA HİKAYESİ

 • FROM THE CRISIS OF CAPITALISM TO THE CHAOTIC CAPITALISM: THE SHORT STORY OF THE 1980S AND 1990S AS KNOWN TO ALL

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 20-26
 • Serdal BAHÇE
Dosya-Derleme

REFAH DEVLETİ NOSTALJİSİ

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 5-19
 • Ögür ÖZTÜRK
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

ALMA-ATA’DAN ASTANA’YA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

 • PRIMARY CARE FROM ALMA-ATA TO ASTANA

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 3-4
 • Kayıhan PALA, Onur HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2021, Sayfa 1,2