• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

BİLİM OTOKRASİ GERÇEĞİNİ ÖRTEN KILIF OLABİLİR Mİ?

 • IS IT POSSIBLE FOR SCIENCE TO BE THE VEIL OF THE FACT OF AUTOCRACY?

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 231
 • Mehmet Ruhi DEMİRAY
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ GEREKÇESİYLE İKTİDARLARCA GETİRİLEN KISITLARIN SİYASAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

 • THE SOCIAL AND POLITICAL EFFECTS OF CONSTRAINTS IMPOSED BY GOVERNMENTS IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 218
 • Zeynep GAMBETTİ
Dosya-Derleme

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE COVID-19

 • SOCIAL INEQUALITIES AND COVID-19

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 198
 • Necati ÇITAK
Dosya-Derleme

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN YAPISI COVID-19 PANDEMİSİNE YANITI

 • WORLD HEALTH ORGANIZATION AND ITS RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 190
 • Nuriye ORTAYLI
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

 • TRUTH AND WRONGS IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 180
 • Selim BADUR
Dosya-Derleme

COVID-19 HASTALIĞININ EPİDEMİYOLOJİ VE TEDAVİSİ: BİLİM VE BİLİM ETİĞİ AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR İRDELEME

 • THE EPIDEMIOLOGY AND MANAGEMENT OF COVıD-19 DıSEASE: A CRITICAL APPRAISAL OF THE SCıENCE AND SCıENTIFIC ETHICS

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 165
 • Banu ÇAKIR, Volkan KORTEN, Hasan YAZICI
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ

 • HEALTH SYSTEMS IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 163-164
 • Onur HAMZAOĞLU
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 36, Sayı 3, Mayıs - Haziran, 2021, Sayfa 161-162