• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Çeviri

İSVİÇRE’DE SOSYOEKONOMİK DURUM VE TESTTEN ÖLÜME DOĞRU COVID-19 BAKIM BASAMAKLARI: NÜFUS TEMELLİ BİR ANALİZ

 • SOCIOECONOMIC POSITION AND THE COVID-19 CARE CASCADE FROM TESTING TO MORTALITY IN SWITZERLAND: A POPULATION-BASED ANALYSIS

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 391-400
 • Merve Selek, Birgül PİYAL
socıoeconomıc posıtıon and the covıd-19 care cascade from testıng to mortalıty ın swıtzerland: a populatıon-based analysısisviçre’de sosyoekonomik durum ve testten ölüme doğru covıd-19 bakım basamakları: nüfus temelli bir analizd375eylül - ekim2022391-400 SOCIOECONOMIC POSITION AND THE COVID-19 CARE CASCADE FROM TESTING TO MORTALITY IN SWITZERLAND: A POPULATION-BASED ANALYSISİSVİÇRE’DE SOSYOEKONOMİK DURUM VE TESTTEN ÖLÜME DOĞRU COVID-19 BAKIM BASAMAKLARI: NÜFUS TEMELLİ BİR ANALİZD375EYLÜL - EKİM2022391-400
Derleme

COVID19 PANDEMİSİ IŞIĞINDA EVSİZLİK VE BARINMA YOKSUNLUĞUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK

 • RETHINKING HOMELESSNESS AND HOUSING DEPRIVATION IN THE LIGHT OF THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 377-390
 • İrem ŞEVİK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
rethınkıng homelessness and housıng deprıvatıon ın the lıght of the covıd-19 pandemıccovıd19 pandemisi ışığında evsizlik ve barınma yoksunluğunu yeniden düşünmek d375eylül - ekim2022377-390 RETHINKING HOMELESSNESS AND HOUSING DEPRIVATION IN THE LIGHT OF THE COVID-19 PANDEMICCOVID19 PANDEMİSİ IŞIĞINDA EVSİZLİK VE BARINMA YOKSUNLUĞUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK D375EYLÜL - EKİM2022377-390
Dosya Gözlem ve Görüşler

44 ÜLKEDE COVID-19 PANDEMİSİ: FARKLILIKLAR BENZERLİKLER VE NEDENLERİ

 • COVID-19 PANDEMIC IN 44 COUNTRIES: DIFFERENCES, SIMILARITIES AND REASONS BEHIND

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 369-376
 • Onur HAMZAOĞLU
covıd-19 pandemıc ın 44 countrıes: dıfferences, sımılarıtıes and reasons behınd44 ülkede covıd-19 pandemisi: farklılıklar benzerlikler ve nedenlerid375eylül - ekim2022369-376 COVID-19 PANDEMIC IN 44 COUNTRIES: DIFFERENCES, SIMILARITIES AND REASONS BEHIND44 ÜLKEDE COVID-19 PANDEMİSİ: FARKLILIKLAR BENZERLİKLER VE NEDENLERİD375EYLÜL - EKİM2022369-376
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE TAYLAND VE SAĞLIK SİSTEMİ

 • THAILAND AND HEALTH SYSTEM IN THE COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 358-368
 • Kevser DURGUN
thaıland and health system ın the covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde tayland ve sağlık sistemid375eylül - ekim2022358-368 THAILAND AND HEALTH SYSTEM IN THE COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE TAYLAND VE SAĞLIK SİSTEMİD375EYLÜL - EKİM2022358-368
Dosya-Derleme

COVID-19 PANDEMİSİNDE VİETNAM VE SAĞLIK SİSTEMİ

 • VIETNAM AND HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 349-357
 • Sera ŞİMŞEK
vıetnam and healthcare system ın covıd-19 pandemıccovıd-19 pandemisinde vietnam ve sağlık sistemid375eylül - ekim2022349-357 VIETNAM AND HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMICCOVID-19 PANDEMİSİNDE VİETNAM VE SAĞLIK SİSTEMİD375EYLÜL - EKİM2022349-357
Dosya-Derleme

SALGIN KONTROLÜNDE GEVŞEMENİN BEDELİ: KOLOMBİYA ÖRNEĞİ

 • COST OF LOOSENING IN PANDEMIC CONTROL: CASE OF COLOMBIA

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 330-348
 • Mehmet ZENCİR
cost of loosenıng ın pandemıc control: case of colombıasalgın kontrolünde gevşemenin bedeli: kolombiya örneğid375eylül - ekim2022330-348 COST OF LOOSENING IN PANDEMIC CONTROL: CASE OF COLOMBIASALGIN KONTROLÜNDE GEVŞEMENİN BEDELİ: KOLOMBİYA ÖRNEĞİD375EYLÜL - EKİM2022330-348
Dosya-Derleme

COVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ

 • HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF KAZAKHSTAN

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 323-329
 • Alpaslan TÜRKKAN
health systems ın the covıd-19 pandemıc: the case of kazakhstancovid-19 pandemisinde sağlık sistemleri: kazakistan örneğid375eylül - ekim2022323-329 HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF KAZAKHSTANCOVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİD375EYLÜL - EKİM2022323-329
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 5, Eylül - Ekim, 2022, Sayfa 321-322
editör’dend375eylül - ekim2022321-322 EDİTÖR’DEND375EYLÜL - EKİM2022321-322