• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

CEZAEVİ HEMŞİRELİĞİ

 • PRISON NURSING

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 466-480
 • Emine ÖNCÜ, Sümbüle KÖKSOY VAYISOĞU
prıson nursıngcezaevi hemşireliğid376kasım - aralık2022466-480 PRISON NURSINGCEZAEVİ HEMŞİRELİĞİD376KASIM - ARALIK2022466-480
Dosya-Derleme

HAPİSHANELERDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

 • PRIMARY HEALTH SERVICES IN PRISONS

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 448-465
 • Zeynep Sedef VAROL
prımary health servıces ın prısonshapishanelerde birinci basamak sağlık hizmetlerid376kasım - aralık2022448-465 PRIMARY HEALTH SERVICES IN PRISONSHAPİSHANELERDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİD376KASIM - ARALIK2022448-465
Dosya-Derleme

TÜRKİYE HAPİSHANELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE MAHPUSLARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR

 • HEALTH SERVICES IN TURKISH PRISONS AND PROBLEMS FROM PRISONERSS

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 438-447
 • Mutlu SERELİ KAAN
health servıces ın turkısh prısons and problems from prısonersstürkiye hapishanelerinde sağlık hizmetleri ve mahpusların yaşadıkları sorunlard376kasım - aralık2022438-447 HEALTH SERVICES IN TURKISH PRISONS AND PROBLEMS FROM PRISONERSSTÜRKİYE HAPİSHANELERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE MAHPUSLARIN YAŞADIKLARI SORUNLARD376KASIM - ARALIK2022438-447
Dosya-Derleme

BİR CEZA YÖNTEMİ OLARAK MAHPUSLARIN ÇALIŞTIRILMASI

 • PRISONER LABOR AS A FORM OF PUNISHMENT

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 414-437
 • Mustafa EREN
prısoner labor as a form of punıshmentbir ceza yöntemi olarak mahpusların çalıştırılmasıd376kasım - aralık2022414-437 PRISONER LABOR AS A FORM OF PUNISHMENTBİR CEZA YÖNTEMİ OLARAK MAHPUSLARIN ÇALIŞTIRILMASID376KASIM - ARALIK2022414-437
Dosya-Derleme

HAPİSHANELER, MEKÂNLAR VE ŞİDDET KONSEPTİ

 • PRISONS, SPACES AND THE CONCEPT OF VIOLENCE

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 405-413
 • Hasan KIVRCIK
prısons, spaces and the concept of vıolencehapishaneler, mekânlar ve şiddet konseptid376kasım - aralık2022405-413 PRISONS, SPACES AND THE CONCEPT OF VIOLENCEHAPİSHANELER, MEKÂNLAR VE ŞİDDET KONSEPTİD376KASIM - ARALIK2022405-413
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

HAPİSHANELERDE SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 • HEALTH AND HEALTH SERVıCES IN PRıS

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 403-404
 • Aslı DAVAS, Halis YERLİKAYA, Onur HAMZAOĞLU
health and health servıces ın prıshapishanelerde sağlık ve sağlık hizmetlerid376kasım - aralık2022403-404 HEALTH AND HEALTH SERVICES IN PRISHAPİSHANELERDE SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİD376KASIM - ARALIK2022403-404
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 37, Sayı 6, Kasım - Aralık, 2022, Sayfa 401-402
editör’dend376kasım - aralık2022401-402 EDİTÖR’DEND376KASIM - ARALIK2022401-402