• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

 • TRAINING AND RESEARCH HOSPITALS AND MINISTRY OF HEALTH UNIVERSITY

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 154-160
 • Raşit TÜKEL
traınıng and research hospıtals and mınıstry of health unıversıtyeğitim ve araştırma hastaneleri ve sağlık bilimleri üniversitesid382mart - nisan2023154-160raşit tükel TRAINING AND RESEARCH HOSPITALS AND MINISTRY OF HEALTH UNIVERSITYEĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİD382MART - NİSAN2023154-160RAŞİT TÜKEL
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: SON YİRMİ YILDA NELER DEĞİŞTİ?

 • STATUS OF REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES IN TURKEY: WHAT HAS CHANGED IN THE LAST TWENTY YEARS?

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 145-153
 • Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
status of reproductıve health servıces ın turkey: what has changed ın the last twenty years?türkiye’de üreme sağlığı hizmetlerinin durumu: son yirmi yılda neler değişti?d382mart - nisan2023145-153şevkat bahar özvarış STATUS OF REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES IN TURKEY: WHAT HAS CHANGED IN THE LAST TWENTY YEARS?TÜRKİYE’DE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: SON YİRMİ YILDA NELER DEĞİŞTİ?D382MART - NİSAN2023145-153ŞEVKAT BAHAR ÖZVARIŞ
Dosya-Derleme

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN 20. YILINDA BİRİNCİ BASAMAKTA KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

 • PREVENTIVE HEALTH SERVICES IN PRIMARY CARE IN THE 20TH YEAR OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 133-144
 • Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, İrem ŞEVİK
preventıve health servıces ın prımary care ın the 20th year of the health transformatıon programsağlıkta dönüşüm programı’nın 20. yılında birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerid382mart - nisan2023133-144meltem çiçeklioğlu, irem şevik PREVENTIVE HEALTH SERVICES IN PRIMARY CARE IN THE 20TH YEAR OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAMSAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN 20. YILINDA BİRİNCİ BASAMAKTA KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİD382MART - NİSAN2023133-144MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU, İREM ŞEVİK
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK BAKANLIĞI

 • MINISTRY OF HEALTH IN THE YEARS OF AKP

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 126-132
 • Kayıhan PALA
mınıstry of health ın the years of akpakp’li yıllarda sağlık bakanlığıd382mart - nisan2023126-132kayıhan pala MINISTRY OF HEALTH IN THE YEARS OF AKPAKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK BAKANLIĞID382MART - NİSAN2023126-132KAYIHAN PALA
Dosya-Derleme

AKP’Lİ YILLARDA SİYASAL REJİMİN DÖNÜŞÜMÜ: ÇELİŞKİLİ BİR SÜREÇ OLARAK YENİ FAŞİZM

 • TRANSFORMATION OF THE POLITICAL REGIME DURING THE AKP YEARS: NEW FACISM AS A CONTRADıCTORY PROCESS

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 106-125
 • Şebnem OĞUZ
transformatıon of the polıtıcal regıme durıng the akp years: new facısm as a contradıctory processakp’li yıllarda siyasal rejimin dönüşümü: çelişkili bir süreç olarak yeni faşizmd382mart - nisan2023106-125şebnem oğuz TRANSFORMATION OF THE POLITICAL REGIME DURING THE AKP YEARS: NEW FACISM AS A CONTRADICTORY PROCESSAKP’Lİ YILLARDA SİYASAL REJİMİN DÖNÜŞÜMÜ: ÇELİŞKİLİ BİR SÜREÇ OLARAK YENİ FAŞİZMD382MART - NİSAN2023106-125ŞEBNEM OĞUZ
Dosya-Derleme

AKP DÖNEMİNDE ÜRETİM, BÖLÜŞÜM, TÜKETİM

 • PRODUCTION, DIVISION, CONSUMPTION IN AKP PERIOD

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 92-105
 • Özgür ÖZTÜRK
productıon, dıvısıon, consumptıon ın akp perıodakp döneminde üretim, bölüşüm, tüketimd382mart - nisan202392-105özgür öztürk PRODUCTION, DIVISION, CONSUMPTION IN AKP PERIODAKP DÖNEMİNDE ÜRETİM, BÖLÜŞÜM, TÜKETİMD382MART - NİSAN202392-105ÖZGÜR ÖZTÜRK
Dosya Gözlem ve Görüşler

NEO-LİBERAL KAPİTALİZME EKLEMLENMENİN İDEOLOJİK YÜZÜ

 • THE IDEOLOGICAL FACE OF ATTACHING TO NEO-LIBERAL CAPITALISM

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 89-91
 • Aydın ÇUBUKÇU
the ıdeologıcal face of attachıng to neo-lıberal capıtalısmneo-liberal kapitalizme eklemlenmenin ideolojik yüzüd382mart - nisan202389-91aydın çubukçu THE IDEOLOGICAL FACE OF ATTACHING TO NEO-LIBERAL CAPITALISMNEO-LİBERAL KAPİTALİZME EKLEMLENMENİN İDEOLOJİK YÜZÜD382MART - NİSAN202389-91AYDIN ÇUBUKÇU
Dosya Gözlem ve Görüşler

1970’LERDEN 2000’Lİ YILLARA DÜNYADA EKONOMİ VE SİYASET

 • ECONOMY AND POLITICS IN THE WORLD FROM THE 1970S TO THE 2000S

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 85-88
 • Korkut BORATAV
economy and polıtıcs ın the world from the 1970s to the 2000s1970’lerden 2000’li yıllara dünyada ekonomi ve siyasetd382mart - nisan202385-88korkut boratav ECONOMY AND POLITICS IN THE WORLD FROM THE 1970S TO THE 2000S1970’LERDEN 2000’Lİ YILLARA DÜNYADA EKONOMİ VE SİYASETD382MART - NİSAN202385-88KORKUT BORATAV
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

AKP’Lİ 20 YILIN BİLANÇOSU

 • THE BALANCE SHEET OF 20 YEARS WITH AKP

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa 83-84
 • Onur HAMZAOĞLU, Osman ÖZTÜRK
the balance sheet of 20 years wıth akpakp’li 20 yılın bilançosud382mart - nisan202383-84onur hamzaoğlu, osman öztürk THE BALANCE SHEET OF 20 YEARS WITH AKPAKP’Lİ 20 YILIN BİLANÇOSUD382MART - NİSAN202383-84ONUR HAMZAOĞLU, OSMAN ÖZTÜRK
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • FROM THE EDITOR

 • Cilt 38, Sayı 2, Mart - Nisan, 2023, Sayfa
from the edıtoreditör’dend382mart - nisan2023 FROM THE EDITOREDİTÖR’DEND382MART - NİSAN2023