• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak 1978

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
İNSAN ÇEVRESİNİN SAĞLIKLI KILINMASI
Erdal ATABEK
1976 YILINDAKİ EN BÜYÜK DERDİMİZ: İŞSİZLİK-PAHALILIK
Ömer KUTLU
SSK VE HEKİM SORUNLARI
İzmir Tabip Odası Özlük İşleri Bürosu
LEPRA SAVAŞINDA NEREDEYİZ?
Türkan SAYLAN
SSCB'DE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Bürosu
BİR SALGIN HASTALIK ÜZERİNE: TÜBERKÜLOZ
Müeyyet BORATAV
TÜRKİYE'DE HASTALIKLARLA SAVAŞTA ÖNCELİKLERİN SAPTANMASI ÜZERİNDE BİR İNCELEME
Nusret H. FİŞEK
TÜRKİYE'DE VE DIŞ ÜLKELERDE İŞ GÜVENLİĞİ VE ORGANİZASYONUNUN BİR KRİTERİ OLARAK MESLEK HASTALIKLARI (1)
Engin TONGUÇ
KRONİK HASTALIKLAR (1) GENEL BİLGİLER, ÖRGÜTLENME, İNSANGÜCÜ VE FİNANSMAN SORUNLARI
Özen ARAT