• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ekim 1978

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
BÖLÜM I TAM-SÜRE YASASI VE UYGULAMALARI HAKKINDA
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
BÖLÜM II TAM SÜRE ÇALIŞMA İLE GETİRİLEN EKONOMİK KOŞULLAR
BÖLÜM III TAM SÜRE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAĞLIK, BESLENME VE EĞİTİM
Süleyman KAYNAK, Nejat AKAR
YETERSİZ BESLENME ZEKA GELİŞİMİNİ ETKİLER Mİ?
Dora KÜÇÜKYALÇIN
TÜRKİYE'DE EKONOMİK GELİŞİMİN ANA ÇİZGİLERİ
Tevfik ÇAVDAR
KADIN VE ANA SAĞLIĞI
Yıldız TÜMERDEM
TOPLUM VE HEKİM'DEN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu