• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart 1978

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
1978 YILININ 14 MART'INDA
Erdal ATABEK
TAM SÜRE ÇALIŞMA SAĞLIK PERSONELİNİN TAM SÜRE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN TASARISI
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
MERKEZ KONSEYİ'NİN GÖRÜŞLERİ TTB MERKEZ KONSEYİ'NİN TAM-SÜRE ÇALIŞMA YASA TASARISI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TAM SÜRE ÇALIŞMA
Erdal ATABEK
TIBBİ İLAÇ HAMMADDESİ ÜRETİMİ SORUNLARI
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Halk Sağlığı Komisyonu
SOSYAL KATMANLAŞMA VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR
August B. HOLLlNGSHEAD, Fredrick C. REDLİCH , Vedat ŞAR
SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİRMEDE ÖNEM VE ÖNCELİKLER ÜLKE GERÇEK VE GEREKSİNMELERİNE GÖRE SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİRMEDE GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN ÖNEM VE ÖNCELİKLER
Nevzat EREN, Gazanfer AKSAKOĞLU
KRONİK HASTALIKLAR (3)
Özen ARAT
MESLEK HASTALIKLARI (III)
Engin TONGUÇ
TOPLUM VE HEKİM'DEN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu