• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül 1978

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TAM SÜRE ÇALIŞMA VE SONRASI
Erdal ATABEK
TAM SÜRE ÇALIŞMA YASASI UYGULAMASI, NÖBET VE ACİL VAKA TAZMİNATLARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
NÖTRON BOMBASI'NIN MEDİKAL YÖNÜ
Dora KÜÇÜKYALÇIN
TÜRKİYE'DE ECZACILIK VE SORUNLARI
Aygen KAHYAOĞLU
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMASI
Ankara Tabip Odası Eğitim ve Araştırma Bürosu
TÜRKİYE'DE HEKİMLER VE SENDİKALAŞMA
İzmir Tabip Odası Özlük İşleri Bürosu
İŞYERLERİNİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARINA KAVUŞTURULMALARINDA İŞÇİLERİN YERİ
A. Gürhan FİŞEK
MALTUS'CU İNSAN
Pierre PRADERVAND, Ankara Tabip Odası Ana-Çocuk Sağlığı Bürosu
PNÖMONİ TANI VE TEDAVİSİNDE PRATİK BİLGİLER
R. Selma BAYRİ
YURDUMUZDA TOPLUMSAL RUH SAĞLIĞI ÖRGÜTLENMESİNE SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN YAKLAŞIM
Yusuf B. KARAOSMANOĞLU
HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu