• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak 1979

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
BEDİA ABLAMIZIN ARDINDAN...
Erdal ATABEK
ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZLERİ (İŞLEVLERİ VE İSTANBUL KENTİNDEKİ KONUMLARI)
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Ana-Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu
HEKİMLERİN İŞÇİ SAĞLIĞI ALANINDA EĞİTİLMELERİ
Turhan AKBULUT
YURDUMUZDA TOPLUMSAL RUH SAĞLIĞI ORGANİZASYONU UNUTULAN BİR YÖNTEM: (AİLE YANINDA BAKIM)
Yusuf B. KARAOSMANOĞLU
TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİNİN PRATİK BECERİSİNİN SAPTANMASI İÇİN YAPILAN ANKET DENEMESİ
Nejat AKAR, Süleyman KAYNAK
ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE 15 YILLIK TÜBERKÜLOZ ENSİDANS VE MORTALİTESİ (1963-1977)
Müeyyet BORATAV
25. ULUSAL TÜRK TIP KONGRESİ
Hüseyin Tekin SEVİL
TIP UZMANLIKLARI TÜZÜĞÜ TASLAĞI
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU'NA BİR ASIL İKİ GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TAM SÜRE TAZMİNAT TAVANI 200 GÖSTERGE ARTTI
Vural GÜÇSAVAŞ