• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Şubat 1979

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA SÜT FORMÜLLÜ TİCARİ ÇOCUK MAMALARI
Tahire O. MERDOL
RUH SAĞLIĞI
İzmir Tabip Odası İşçi ve Ruh Sağlığı Çalışma Grupları
UĞRAŞ BİLİNCİ, TOPLUM BİLİNCİ
Yaman ÖRS
600 TIP ÖĞRENCİSİ ÜZERİNDE BÖLGESEL İNCELEME
M. Tahir HATİBOĞLU
TAM SÜRE ÇALIŞMA YASASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Bildat KAHRAMAN
SİNCAN SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE ÇEVRE SORUNLARI
Servet ÖZGÜR
HEKİMLİK TERİMLERİ KILAVUZU I
Nejat AKAR
FLUORİDLEME
Erol KURAL
HEKİMLİK GÖREVLERİ TÜZÜĞÜ
A. Sabri KEMAHLI