• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart 1979

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
1978'DE SAĞLIK VERİLERİ VE KARŞILAŞTIRMALAR
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
GÜNCEL İLAÇ SORUNLARI
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi İlaç Komisyonu
İLAÇ SORUNU VE TEMEL İLAÇLARIN SEÇİMİ İÇİN ÖNERİLER (WHO)
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi İlaç Komisyonu
BESLENMENİN GELİŞİME ETKİSİ
Nejat AKAR, Süleyman KAYNAK
0-2 YAŞLARDA GEÇİRİLEN PROTEİN-ENERJİ MALNÜTRİSYONUNUN ZİHİN YETENEKLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ
Ferit KOÇOĞLU
KAPİTALİST DÜZENDE SAĞLIĞIN FİATI
World Marxist Review, Dora KÜÇÜKYALÇIN
BEDİA ABLAMIZI ANARKEN
Nuran ATMANOĞLU
2 ANI DOLAYISIYLA MUTATABİPLER SORUNUNA BİR YAKLAŞIM
Ahmet SALTIK
ULUSAL VE BÖLGESEL DÜZEYDE SAĞLIK PLANLAMASI
Nevzat EREN
TOPLUM VE HEKİM'DEN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu