• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Nisan 1979

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANI DR. ERDAL ATABEK'İN 14 MART 1979 GÜNÜ KONUŞMASI
Erdal ATABEK
SAĞLIK KURULTAYI-79 YÜRÜTME KURULU ADINA DR. CUMHUR ERTEKİN'İN KONUŞMASI
Cumhur ERTEKİN
SAĞLIK KURULTAYI-79'DAN İZLENİMLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
İNCELEME: SÖMÜRGELEŞME SÜRECİNDE BİR KİLOMETRE TAŞI 14 MART 1827
Şakir DERKUT
BİR ÇİLEDİR BİZ YAŞADIK... BİR CÜZZAMLININ YAŞAM ÖYKÜSÜ
Emin Sami ARISOY
TAM SÜRE UYGULAMASI SONRASI HEKİMLERİN SENDİKALAŞMA SAVAŞIMI
İzmir Tabip Odası Özlük İşleri Bürosu
DOĞUM KONTROLÜ KONUSUNDA EĞİLİM VE UYGULAMALAR
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Ana-Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu
HAVA KOŞULLARI VE SAĞLIK
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu, Valentina OVAROVA
TABİP ODALARIMIZDAN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu