• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs 1979

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRKİYE'DE NÜFUS PLANLAMASINA YAKLAŞIM
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Ana-Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu
1979 ULUSLARARASI ÇOCUK YILI
Adela KRATANOVA, Mustafa ARICAN
BİTİRİRKEN
İstanbul Tıp Fakültesi 1973-79 Mezuniyet Komitesi
TÜRKİYE'DE MÜTATABBİPLER - SOSYALİZASYON VE TAM-GÜN YASASI
Ahmet ÇELİKKOL
İLK BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ NEDİR? (1) - GENEL İLKELER -
Emin Sami ARISOY, Özcan GÖKÇE, J.F. DONNARD
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN BİR ÖNERİSİ: SAĞLIK SORUNLARININ ÇÖZÜMLENMESİNDE SİSTEM ANALİZİ YÖNTEMİ
Dora KÜÇÜKYALÇIN
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİNDE ECZACILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Neşe BOZTOK, Yürük İYRİBOZ
TÜTÜN İŞ KOLUNDA ÇALIŞAN KADIN İŞÇİLERİN SORUNLARI
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bürosu
NORMAL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ İLE İLGİLİ BAZI HATALAR (KAN BASINCI STANDARTLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMADA YAPILAN BAZI GÖZLEMLER ÜZERİNE) (29)
Çağatay GÜLER
KUDUZ TEHLİKESİ
Ferhan KUT
TOPLUM VE HEKİM'DEN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu