• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ağustos 1979

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 28. BÜYÜK KONGRESİ
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANI DR. ERDAL ATABEK'İN 28. BÜYÜK KONGRE AÇIŞ KONUŞMASI
Erdal ATABEK
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ 'NİN TAM-SÜRE YÖNETMELİĞİ'NİN DEĞİŞMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
ULAŞIM SORUNUMUZ
M. Şükrü GÜNER
BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETİNDE TEMEL EVRE: YÖNETİMİN VE TEKNİK KADROLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ... (1)
J.F. DONNARD, Emin Sami ARISOY, Özcan GÖKÇE
HEKİMİN VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN MESLEK İÇİ EĞİTİMİNİN ARTIK CİDDİYETLE ELE ALINMASININ ZAMANI ÇOKTAN GELMİŞTİR.
Çağatay GÜLER
SOSYALİZASYONDA İLAÇ
Asuman BOYACIGİLLER, Yürük İYRİBOZ
OCAK HEKİMİ İÇİN REHBERLİK DENEMELERİ
Servet ÖZGÜR
TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİNİN ALDIĞI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRMESİ
Nejat AKAR, Süleyman KAYNAK, Ankara Tabip Odası Eğitim Bürosu
«İNSANLIK YOLUNDA BARIŞ VE DOSTLUĞA DOĞRU» (8. ULUSLARARASI VARNA KIZILHAÇ VE SAĞLIK FİLMLERİ FESTİVALİ)
Dora KALKAN
KANIN DONDURULARAK SAKLANMASI
Selçuk ALSAN
TOPLUM VE HEKİM'DEN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu