• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ekim 1979

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAYGI DURUŞU
Erdal ATABEK
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ'NİN TAM-SÜRE ÇALIŞMA YASASI UYGULAMALARINDAKİ GELİŞMELER KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ...
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
BİR OKUL SAĞLIĞI ÇALIŞMASI
Doğan BENLİ, M. Tanju TOPÇU
SOSYALİZASYON VE TAM-GÜN YASALARI IŞIĞINDA BESLENME SORUNU
Sevcihan ÖZKOÇ, Yürük İYRİBOZ
İŞYERİ KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN : TELEFON SANTRAL MEMURLARINDA GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı İş Güvenliği Bürosu
KARABÜK DEMİR ÇELİK 3 NUMARALI YÜKSEK FIRIN REVETMANINDA KORUYUCU HEKİMLİK ÇALIŞMALARI
Nafi TAŞATAR, Mehmet ÇELEN, Güler DiNÇEL
TIP ÖĞRENCİSİ EŞİ SENDROMU (1) - KLİNİK YILLARINA ACI TEPKİLER -
David Owen ROBİNSON, Emin Sami ARISOY
BASINDAN SEÇMELER TOPLUM VE HEKİMDEN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu