• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Aralık 1979

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ÇOCUK ÖLÜMLERİ
Erdal ATABEK
ANNE VE ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMLARINDA SON EĞİLİMLER
Dünya Sağlık Örgütü Uzman Komitesi, İstanbul Tabip Odası Ana-Çocuk Sağlığı Komisyonu
YETİŞTİRME YURTLARI UYGULAMASI VE BERABERİNDE GETİRDİĞİ SORUNLAR
İzmir Tabip Odası Ana-Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu
BURSA VE YÖRESİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI KAZALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Murat KAÇAR, Özgen ERALP
DÜNYA ÇOCUK YILINDA ÇOCUKLARDA YAPILAN DİŞ ARAŞTIRMASI
A. Necip HATİBOĞLU
ADANA TABİP ODAMIZIN; UÇY'NDA BİR İSTEMİ
Tuncay ÖZGÜNEN