• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Şubat 1980

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TAM SÜRE TAZMİNATLARI YENİ KATSAYI ÜZERİNDEN ÖDENMELİDİR
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ; ANTİEMPERYALİST-ANTİFAŞİST NİTELİKTE BİR DEMOKRATİK MESLEK ODALARI BİRLİĞİDİR (*)
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Demokratik Haklar ve Özgürlükler Komisyonu
HEKİMLİK, ÇEVRE VE SAĞLIK BİLİNCİ
Cengiz GÜLEÇ
ÇEVRENİN KORUNMASINDA İŞBİRLİĞİ
Dora KALKAN, Y. Pavlov, A. SUBBOTIN
HALK SAĞLIĞI VE SPOR*
Veli LÖK
ANA KENTLERİMİZİN SOSYALİZASYONUNDA BELEDİYE SAĞLIK HİZMETLERİ
M. Nuri SARMAŞIK, Yürük İYRİBOZ, Mehmet TOKGÖZ
BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETİ ÇEVİRİ YAZI DİZİSİ: BÖLÜM VI BİR BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETİ PROGRAMINI BİÇİMLENDİRMEK VE DENETLEMEK İÇİN SAĞLIK ELEMANI NELER BİLMELİDİR?.. (1)
J.F. DONNARD, Emin Sami ARISOY, Özcan GÖKÇE
OCAK HEKİMİ İÇİN REHBERLİK DENEMELERİ BÖLÜM V: BULAŞICI HASTALIKLAR
Servet ÖZGÜR
SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
M. Tahir HATİBOĞLU
TÜRK DİL KURUMU'NCA YAYINLANAN «HEKİMLİK TERİMLERİ KILAVUZU» İLE «FİZİKSEL KİMYA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ» ÜZERİNDE ELEŞTİRİLER, ÖNERİLER DENEMESİ (BÖLÜM III)
Süreyya ÜLKER
TOPLUM VE HEKİM'DEN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu