• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart 1980

SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
14 MART'LAR
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI DR. ERDAL ATABEK'İN TRT-DER GENEL KURULUNA BİLDİRİSİ
Erdal ATABEK
TÜRKİYE HALKININ SAĞLIK SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ : (1)
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Dora KALKAN
EMZİRME VE ÜREME İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA (*)
Dünya Sağlık Örgütü, Zeliha SAAT
ÇOCUKLARIMIZ VE SPOR
Nejat AKAR
KIBRISTAKİ TAM SÜRE ÇALIŞMA UYGULAMASI VE TAM SÜRE ÇALIŞMANIN İLKESELLİĞİ
Atai TULUNOĞLU, Kıvanç ARİF, Hakkı YÜCEL , Salih MEHMET
SAĞLIĞIN TOPLUMSAL «ANATOMİSİ»**
Yuri LİSİTSYN, Zeki KARAGÜLLE
OCAK HEKİMİ İÇİN REHBERLİK DENEMELERİ BÖLÜM VI: AİLE PLANLAMASI
Servet ÖZGÜR
TÜRK DİL KURUMU'NCA YAYINLANAN «HEKİMLİK TERİMLERİ KILAVUZU» İLE «FİZİKSEL KİMYA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ» ÜZERİNDE; ELEŞTİRİLER-ÖNERİLER DENEMESİ
Süreyya ÜLKER
TOPLUM VE HEKİM'DEN HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu