• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Haziran 1980

SÖYLEŞİ - YORUM
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ÖLMEYEN SEVİNÇ ÖZGÜNER...
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
DEĞİŞEN KENTLERİN YEREL YÖNETİMLERİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DIŞA BAĞIMLILIK
Ayla KÖKTUĞ
DIŞA BAĞIMLILIK VE BEYİN GÖÇÜ
Nevzat EREN
SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİNDE TARİHSEL GELİŞME VE YAPISAL SORUNLAR
Tarık Ziya EKİNCİ
BİLİM-TOPLUM VE TIP
Cengiz GÜLEÇ
TTB ÖRGÜTLENMESİ VE DİŞ HEKİMLERİ
İzmir Tabip Odası Ağız-Diş Sağlığı Çalışma Gurubu
ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE DOĞUM KONTROLU
Recep AKDUR