• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Aralık 1985

YAZI İŞLERİ’NDEN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ALMA-ATA BİLDİRGESİ
Dünya Sağlık Örgütü, The United Nations Children's Fund
1985 NÜFUS SAYIMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Nusret H. FİŞEK
GENÇLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA SORUNLARI
Osman GÜNAY, Yusuf ÖZTÜRK
BAĞIŞIKLIK BİLİMİNDE YENİ GELİŞMELER VE 1984 NOBEL’İ
Şefik Şamal ALKAN, T. Bedirhan ÜSTÜN
EMESİS GRAVİDARUM VE HİPEREMESİS GRAVİDARUM
Engin PALAZ, M. Sinan BEKSAÇ
ANEVRİZMA YIRTILMASINA BAĞLI SUBARAKNOİD KANAMALAR, EPİDEMİOLOJİK BİR İNCELEME
Ali O. TAŞÇIOĞLU
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTAIIĞININ AÇIK CERRAHİ TEDAVİSİNİ İKİNCİ PLANA İTEN ENDOÜROLOJİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Kadri ANAFARTA
YİNE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE
Nusret H. FİŞEK
ÖLMEK ÜZERE OLAN HASTALARIN ÖZEL BAKIMI
Cumhur ŞENER, Cumhur KARAHAN
KUDUZUN DÜNYA ÇAPINDA KONTROLÜNE DOĞRU
G.W. CROWLEY, O. KONTAŞ
NÜKLEER ENERJİ Mİ?
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu