• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül 1987

YAYIN KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDE RUH SAĞLIĞI
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRKİYE'DE RUH SAĞLIĞI SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ*
Orhan M. ÖZTÜRK
TÜRKİYE' DE RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİYLE İLGİLİ VAROLAN KAYNAKLAR, BU KONUDAKİ GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM YOLLARI
Bülent COŞKUN
TÜRKİYE'DE RUHSAL BOZUKLUKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI
Levent KÜEY, T. Bedirhan ÜSTÜN, Cengiz GÜLEÇ
21. YÜZYILDA RUH SAĞLIĞI POLİTİKA VE PROGRAMLARI
Norman SARTORIUS, T. Bedirhan ÜSTÜN
TÜRKİYE’DE ULUSAL RUH SAĞLIĞI PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ULUSAL RUH SAĞLIĞI GELİŞTİRME TOPLANTISI ARDINDAN SARTORİOUS İLE SÖYLEŞİ
Norman SARTORIUS, T. Bedirhan ÜSTÜN
ULUSAL RUH SAĞLIĞI GELİŞTİRME TOPLANTISI ARDINDAN DSÖ AVRUPA BÖLGESİ RUH SAĞLIĞI SORUMLUSU FARİA İLE SÖYLEŞİ
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu, Sampaio FARIA
RADYOLOJİYE AKILCI BİR YAKLAŞIM
Ata SOYER
ANLAMSIZ BİR SAVURGANLIK
Zbigniew BANKOWSKI
HABERLER
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu