• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Aralık 1991

YAYIN KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİNDE SAĞLIK POLİTİKALARI
Nusret H. FİŞEK
TIP FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENCİ FAZLALIĞININ YARATTIĞI SORUNLAR "RAPOR"
Tıp Eğitimi Konseyi
BİR HALK SAĞLIĞI FİNAL SINAVI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*
Ahmet SALTIK, Faruk YORULMAZ
SOSYAL İZOLASYONUN GETİRDİKLERİ
Lütfiye EROĞLU
DR. JOSEF MENGELE'NİN ÖLÜMÜNÜN ADLİ ARAŞTIRMASI
Bülent SAVRAN
NÜKLEER TIPTA STANDARDİZASYON
Rıfat YÜCEL
ÖLÜM CEZASI
Uluslararası Af Örgütü
GENEL YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ
Ata SOYER
ULUSAL SAĞLIK SİSTEMLERİNDE BAŞARI VE KRİZ*
Mark G. FIELD, Ömer TARIM
HALK SAĞLIĞINDA MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM VE ÖĞRETİM*
Dünya Sağlık Örgütü, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
SAĞLIK İŞKOLUNDA SENDİKALAŞMA VE TTB
Türk Tabipleri Birliği Sendikal ve Özlük Hakları Kolu
TTB SENDİKAL VE ÖZLÜK HAKLARI KOLU İZMİR TOPLANTISI RAPORU
Türk Tabipleri Birliği Sendikal ve Özlük Hakları Kolu
"TIP EĞİTİMİ RAPORU"
Türk Tabipleri Birliği Eğitim Kolu
NEVŞEHİR-KIRŞEHİR-NİĞDE TABİP ODASI'NDAN ÜÇ MEKTUP
Erdal YlLMAZ
SAĞLIĞA YATIRIM, TÜKETİM DEĞİLDİR
Mehmet ÜNAL
BİR SEMPOZYUMUN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*
Hasan YAZICI
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DESANTRALİZASYON: ETKİNLİĞİ ARTTIRMAK İÇİN ÖNERİLEN BİR YAKLAŞIM
Seçil AKSAYAN, Serap AYHAN, Osman HAYRAN
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA KRİZ VE ÇÖZÜM
İrfan GÖKÇAY
SENDİKALAŞMA ÜZERİNE
Enver SEÇİNTİ
"SAĞLIK İŞKOLU MEMUR SENDİKALAŞMASI VE GREV"
Seçkin KARA
HASTANE YÖNETİMLERİNDE KATILIMCI DEMOKRASİ KONUSUNDA BİR ÖNERİ
Utku ERSÖZLÜ
YENİ DÖNEM-ESKİ TARTIŞMALAR: ALMA-ATA BİLDİRGESİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ÜÇÜNCÜ DÜNYAYA ALTERNATİF ÖNER(EBİL)İYOR MU?*
Ata SOYER
İŞYERİ HEKİMLERİNİN VERGİ SORULARI VE SORUNLARI
Osman USTA
SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BİR ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE'DE BENZODİAZEPİNLERİN TÜKETİM VE KONTROLÜ
1955 YILINDA HAZIRLANMIŞ MİLLİ SAĞLIK PROGRAMI