• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Aralık 1992

YAYIN KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
İŞ, İDEOLOJİ VE BİLİM: TIP OLGUSU
Vicente NAVARRO, Bülent PİYAL
YAŞLILIK VE POLİFARMASİ
Aliye MANDIRACIOĞLU
SAĞLIK SİSTEMİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VEYA ÖZERKLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE
Uğur YILMAZ
SSK YIPRATILMAMALIDIR!
Muhteşem ŞENTÜRK
HEKİMLERİN SORUNLARI
Orhan ERDİNÇ
HEKİM YÖNETİCİLERİN ÖNDERLİK DAVRANIŞLARI
Şahin KAVUNCUBAŞI
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ VE YAKLAŞIMIMIZ
İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimler Komisyonu
TIBBİ ETİK ÜZERİNE
Semih ŞEMİN
ÇOCUK CERRAHININ KARŞILAŞTIĞI ETİK SORUNLAR
İ. Haluk GÖKÇORA
SAĞLIK BAKANLIĞI "REFORM PAKETİ" VE MESLEK ÖRGÜTÜNÜN OLMASI GEREKEN TAVRI
İlker BELEK
BİR HEKİM SENDİKASI: UAPD (AMERİKAN HEKİMLER VE DİŞ HEKİMLERİ SENDİKASI)
Ata SOYER
SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI: GENEL SAĞLIK SİGORTASI FONLARININ KARAKTERİSTİKLERİNE YÖNELİK SAYISAL BİR ÖRNEK
Abdullah KARACIK
HOCAM NUSRET H. FİŞEK
M. Rahmi DİRİCAN
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Bülent SAVRAN
"MİLLİ SAĞLIK HİZMETİ" KONUSUNDA GÖRÜŞLER
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TTB MERKEZ KONSEYİ, HALK SAĞLIĞI KOLU VE TÜM İLGİLİLERE AÇIK MEKTUP
Leyla KARAOĞLU
MEKTUPLAR
A. SAĞ