• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ağustos 1993

YAYIN KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DİYARBAKIR'DA VEREM SAVAŞI*
İsmail VESEK
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA VERİMLİLİĞİN SAĞLANMASI AÇISINDAN İHMAL EDİLMEMESİ GEREKEN İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR
Sencer Ozan TOKER
ANKARA'NIN İKİ BÖLGESİNDE GEBELİĞİ ÖNLEMEK İÇİN BİLİNEN HALK İLAÇLARI VE UYGULAMALARI
B. Güçiz DOĞAN, Sabahat TEZCAN, E. AKSOYDAN
ANKARA MERKEZDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN SORUNLARI*
Bilal BAKIR, M. Aytül KASAPOĞLU, Levent ERDEM
TIP EĞİTİMİNDE MAASTRİCHT DENEYİMİ
Erhan NALÇACI
KAPİTALİST ÜRETİM YAPISI VE İNSAN
İlker BELEK
SAĞLIK HİZMETLERİ PİYASA ARAŞTIRMASI
Dilaver TENGİLİMOĞLU
İNGİLTERE ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ
Bülent KILIÇ, Çiğdem BUMİN
TOPLUM SAĞLIĞI YÖNÜNDEN İLACIN ÖTEKİ YÜZÜ
Semih ŞEMİN
ÜLKEMİZDE “İLAÇ”TA SORUNLAR VARDIR
Cengiz YURTOĞLU
SSK YÖNETİMİNDE İKİ YIL İLAÇ SORUNU*
Engin TONGUÇ
KAPİTALİZMDE YAŞAMA DENEYİMİ OLARAK: İLAÇ SANAYİSİ - I
Özen GÜVENİR
TIBBİ TEMSİLCİLERİN MESLEKLERİ VE HEKİMLERLE İLİŞKİLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ
Dilek GÜLDAL, Semih ŞEMİN
UYANIŞA ÖZLEM
Sema PİŞKİNSÜT