• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ekim 1993

YAYIN KURULU’NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRKİYE TIP FAKÜLTELERİ TEMSİLCİLERİYLE(*) DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA 5-7 ARALIK 1970 TARİHLERİNDE BURSA' DA YAPILAN TIP FAKÜLTELERİ ARASI TIP EĞİTİMİ SEMİNERİNDE ALINAN KARARLARDAN BAZILARI(**)
M. Rahmi DİRİCAN
KURUM HEKİMLİĞİNİN SORUNLARI
Handan BOYACIOĞLU
FİNLANDİYA'DA SAĞLIK DÜZEYİNE BAKIŞ
Gazanfer AKSAKOĞLU
İŞKENCEDEN SAĞ KALANLARDAKİ KULAK ÇINLAMASI*
Sepp GRAESSNER, Evin KANTEMİR, Önder ÖZKALIPÇI
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN “TIPTA UZMANLIK SINAVI" HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ İÇEREN BİR ANKET ÇALIŞMASININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Kayıhan PALA, Alpaslan TÜRKKAN
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALLARININ ÖNLENEBİLİR ERİYİŞİ
Özen AŞUT
HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU
K. Hakan ERENGİN
SAĞLIK BİLİMLERİNDE VE UYGULAMALARINDA ETİK SORUNLAR *
Ioanna KUÇURADİ
SAĞLIKTA BAZI KAVRAMLAR VE ETİK DEĞERLENDİRMELER
Güner GEDİK
GÜNÜMÜZ TIBBİ ETİK SORUNLARI VE TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ
Levent ERDEM
HEKİM ANDININ TARİHSEL KÖKENLERİ *
Serap Şahinoğlu PELİN
İNSAN SORUNU
İlker BELEK
HEKİMLERİN TIBBİ ETİK SORUNLARINA YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK OLAY
Osman HAYRAN, Orhan ÜLGEN, Seçil AKSAYAN, Fatih AKÇAY, Haluk SAVAŞ
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ VE TÜRKİYE'DE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA SUNULAN HİZMETLER
Sencer Ozan TOKER
ÇAĞDAŞ BİR UZMANLIK: GENEL PRATİSYENLİK
Gazanfer AKSAKOĞLU, Berna MUSAL
CUMHURİYET DÖNEMİNDE KIRSAL KESİME GÖTÜRÜLEN SAĞLIK HİZMETLERİ
Kemal SUNER
SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME
Ata SOYER
HEKİMLERİN İLAÇLA İLİGİLİ TERCİHLERİNDE İLAÇ ŞİRKETLERİNİN TANITIM ÇALIŞMALARININ ROLÜ VE DİĞER ETKENLER
Semih ŞEMİN, Dilek GÜLDAL
KARA LEKE
Nazan BİLGEL