• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 1994

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ÇERNOBİL OLAYI, TÜRKİYE VE BİLİMSEL GERÇEKLER
Sabahat TEZCAN
AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KORUNMA
Erdal BEŞER
HEKİMLERDE RUHSAL BELİRTİ DAĞILIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA *
R. ÖNEN, Cem KAPTANOĞLU, G. AKSARAY, N. DİLBAZ, G. SEBER, D. TEKİN
SAĞLIKLI ÇEVRE İÇİN SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÇALIŞMA GRUBU RAPORU
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu
TIP EĞİTİMİ
Erhan NALÇACI, Hamza ONUROĞULLARI
EĞİTİMİN TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİMİ
Onur HAMZAOĞLU
EĞİTİMDE ÇOĞULCULUK KAVRAMI
Muhsin YILDIZ
TIP EĞİTİMİNİN ELEŞTİRİSİ VE YENİ TIP EĞİTİMİ ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM SORUNU
Erhan NALÇACI
TIP EĞİTİMİNDE YÖNTEM TARTIŞMALARI
Feride SAÇAKLIOĞLU
AKTİF TIP EĞİTİMİ
İlgi ŞEMİN
TIP EĞİTİCİLERİNİN PEDAGOJİK EĞİTİMİ
Emine DEMİREL
TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİNE İLİŞKİN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ
Derman BOZTOK
SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA BÖLGELERİ
Nevzat EREN
TIP VE HALK
Server TANİLLİ
TIP EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇALIŞAN AMATÖR BİR TOPLULUK AKTİF EĞİTİM GRUBU
Dilaver KAYA, M. Sıla AYDIN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE TIP EĞİTİMİ
Gökmen ERCAN
TTB VE TEMEL TIP EĞİTİMİ
TurkMSIC
1992-1993 ÖĞRENİM YILI İNTERN DOKTORLARINDA BECK DEPRESYON ENVANTERİNE GÖRE DEPRESYON PREVALANSI
Bülent N. TAYŞİ, Fırat AZİZOĞLU, Sibel PERÇİNEL, Hasan Salad HASAN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE AKTİF TIP EĞİTİMİNE ZEMİN ARAŞTIRMASI
Coşkun ULUSAL, Ahmet TOPUZOĞLU, Keriman UÇAR, Serpil YAYLACI, Gazanfer AKSAKOĞLU
TIP EĞİTİMİ VE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ “TÜM SÜRECE KATKI VE MÜDAHALE"
Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitim Kolu
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ KREDİLENDİRME YÖNERGESİ
FAŞİZMİN SÜREKLİLİĞİNDE, TÜRKİYE'DEN HEKİM ÇİZGİLERİ
A. Tolga ERSOY
SAĞLIK HİZMETLERİNDE VERİMLİLİK
Sema PİŞKİNSÜT
AVRUPA'DA SAĞLIK SÜRVEYANSI: ÇERNOBİL KAZASI VE “EUROCAT”TEN ÇIKARTILMASI GEREKEN DERSLER#
H. DOLK, M. F. LECHAT, Bülent KILIÇ
DALY KAYIPLARI