• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 1994

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
RADYOAKTİVİTENİN KİRLETTİĞİ BİR POLİTİKA
Metin DURAN
ÖTANAZİ
Pınar OKYAY
SAĞLIK NEREYE?
İlker BELEK, Aşye KIRILMAZ, Handan BİLGİÇ
ÜLKELER SAĞLIK/DEMOGRAFİ DÜZEYLERİ AÇISINDAN HANGİ DEĞİŞKENE GÖRE SIRAYA DİZİLMELİDİR
Reha ALPAR
TÜRKİYE'DE HEKİMİSTİHDAMI KURULTAYI-I" “TIP FAKÜLTELERİMİZİN ÖĞRENCİ KONTENJANI VE YENİ TIP FAKÜLTELERİ AÇILMASI" TOPLANTI RAPORU
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI KURULTAY RAPORU VE SONUÇ BİLDİRGESİ
SAĞLIK: SOSYAL DEVLETİN YAPISAL BİLEŞENİ
İlker BELEK
27 MAYIS 1960 HAREKATI İŞÇİ SINIFI VE EMEKÇİLERİN TALEPLERİNİ KARŞILADI MI?
Sırrı ÖZTÜRK
60'LI YILLAR: “KÜÇÜK AMERİKA”DAN “BÜYÜK TÜRKİYE”YE KISA SÜREN BALAYI
Metin ÇULHAOĞLU
TÜRKİYE'DE “SOSYAL DEVLET" (Mİ ?! ..)
Temel DEMİRER, Yücel Demİrer
1961 ANAYASASINDA “SOSYAL DEVLET VE SAĞLIK HAKKI”
Ali YILDIRIM
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ VE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
M. Rahmi DiRiCAN
DENENMEYEN MODEL: SOSYALLEŞTİRME
Gazanfer AKSAKOĞLU
OTUZÜÇ YIL SONRA SOSYALLEŞTİRME YASASI
Caner FİDANER
BİR YASANIN HİKAYESİ
Necati DEDEOĞLU
HER İŞİN BAŞI DEMOKRASİ
M. Akif AKALIN
BİR TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SONRASI BEKLENTİLERİ
Bilal BAKIR
İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE BİR DENEME ÖRNEĞİ THOMAS MORE VE “UTOPİA” *
Erdem AYDIN
ÜNİVERSİTE HASTANESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON MODELİ
M. Sübeyl POZANTI, Joe TAYLOR
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİN TANIMI VE UYGULAMALARINA TEORİK BİR BAKIŞ
Mehtap TATAR
ARKADAŞIM KEN AIDS NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ ZAMAN
Margaret McMULLAN, Nazan BİLGEL
SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ
Sağlık Bakanlığı