• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 1994

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Gazanfer AKSAKOĞLU, Berna MUSAL, Reyhan UÇKU
GÖLBAŞI İLÇESİNDE ÇIRAK OLARAK ÇALIŞAN GENÇLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
Sefer AYCAN, Hülya ALTINYOLLAR, Çiğdem BUMİN
SENDİKALAŞMA DOSYASINI AÇARKEN
Ata SOYER, Kayıhan PALA
SENDİKAL BİRLİK, DAYANIŞMA VE SORUMLULUK
Yücel ÖZKÖK
SENDİKAL DEMOKRASİ
İlyas KÖSTEKLİ
SENDİKALAR, İKTİSADA HASİPLİK VE KAMU ALANI*
Ertuğrul BAŞER
SINIF VE SİYASET: SINIF SENDİKACILIĞI
Tülin ÖNGEN
İŞÇİ SINIFI HAREKETİNİN SİYASALLAŞMA EĞİLİMLERİ
Mehmet BEŞELİ
ILO İLKELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE'DE GREV HAKKI
Yıldırım KOÇ
AVRUPA'DA SENDİKAL EĞİLİMLER
M. Şehmus GÜZEL
FRANSA İŞÇİ SINIFI VE ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK
M. Şehmus GÜZEL
YASA TASARISINDAKİ TOPLU PAZARLIK DÜZENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Mesut GÜLMEZ
TÜRK HEKİMLERİNİN MESLEKİ PRESTİJLERİNE SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM
Dilek CİNDOĞLU
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTLENMESİ/SENDİKALAŞMASI: “TARZ”LAR, HAKLAR, UYGULAMALAR*
Ata SOYER
SENDİKALAŞMA VE TTB
Kayıhan PALA
SAĞLIK İŞKOLU'NDA SENDİKA
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu, Genel Sağlık-İş Sendikası
KİTLE VE SINIF SENDİKACILLĞI VE TÜM SAĞLIK SEN
Kemal YILMAZ
HEKİMLERİN SENDİKALAŞMASINDA YENİ BİR YOL
Reha Çetin YURDAER
HEKİMLER, TTB VE SENDİKALAŞMA
Ertuğrul Lütfü ERDEM
KAMU ÇALIŞANLARI VE SENDİKALAŞMA
Mustafa ULUSOY
NEDEN SENDİKALAŞAMIYORUZ?
Selim BOZKURT
VE DEMOKRASİ, VE ÖRGÜTLENME, VE HEKİMLER ...
Kadir DADAN
SENDİKALAŞMA VE SENDİKAL HAREKET
M. Şeref ÇİNPOLAT
İLK SÖZLER VE İLK ÇAĞRI*
Kazım ARAS
SENDİKACILIK VE HEKİMLER *
Cahit TALAS
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE SENDİKALAR*
Esat EĞİLMEZ
ETİK KURUL(LAR) VE TIBBİ ETKİNLİK
M. Celal MESTÇİOĞLU
MORTALİTEDE EĞİLİMLER VE EŞİTSİZLİKLER *
Tapani VALKONEN, Nuray YEŞİLDAL
BİRİNCİL SAĞLIK HİZMETİ VE SAĞLIK OCAĞI'NA İLİŞKİN KISA BİR YANIT: TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİN TANIMI VE UYGULAMALARINA TEORİK BİR BAKIŞ*
Gazanfer AKSAKOĞLU
ULUSAL PERFORMANS FARKLARI *
The United Nations Children's Fund