• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım 1994-Şubat 1995 1994

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRLERİNDEN: “SAĞLIK SİSTEMLERİNDEN ÖRNEKLER DOSYASI"NIN ÖYKÜSÜ
Gazanfer AKSAKOĞLU, Bülent KILIÇ
SAĞLIK SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
Gazanfer AKSAKOĞLU, Bülent KILIÇ
SAĞLIK SİSTEMLERİ HANGİ DİNAMİKLERLE GELİŞİYOR VE NASIL GRUPLANIYOR?
İlker BELEK
GSMH ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN GÖSTERGESİ OLABİLİR Mİ?
Onur HAMZAOĞLU
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ
Bülent KILIÇ
ABD'DE SAĞLIK HİZMETLERİ'NİN ORGANİZASYONU
John FOWLER, Ömür Çınar ELÇİ
KANADA SAĞLIK SİSTEMİ
O. Alp ERGÖR
JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİ
Sibel KALAÇA
JAPONYA SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ
M. Rahmi DİRİCAN
AVUSTRALYA SAĞLIK SİSTEMİ
Aydın OYMAN, Türkan GÜNAY
ORTA DOĞU'DA SAĞLIK HİZMETLERİNE DEĞİŞİK BİR YAKLAŞIM; İSRAİL ÖRNEĞİ
Sencer Ozan TOKER
İSPANYA SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ
Kayıhan PALA
ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ
M. Sarper ERDOĞAN, Galip EKUKLU
İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ
Peter ZWEIFEL, Hasan Çetin EKERBİÇER
HOLLANDA'DA “SAĞLIKLI TOPLUM" POLİTİKASINA DOĞRU: “NOTA 2000" VE OLUŞTURULMA SÜRECİ
Erhan ESER
SAĞLIKTA EŞİTLİK İÇİN KİLOMETRE TAŞLARINDAN BİRİ: TOPLUMA DAYALI TIP EĞİTİMİ “MAASTRİCHT ÖRNEĞİ"
Feride SAÇAKLIOĞLU
İNGİLTERE* SAĞLIK SİSTEMİ
Gazanfer AKSAKOĞLU
USH: BK*
Peter COX, Gazanfer AKSAKOĞLU
İSKOÇYA'DA ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ
David STEVENSON, Pınar OKYAY
İSKOÇYA'DA ULUSAL SAĞLIK HİZMETİ
David H. STONE, Gazanfer AKSAKOĞLU
İRLANDA’DA SAĞLIK HİZMETLERİ
Sean M. LAVELLE, Ömür Çınar ELÇİ
İSVEÇ SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ
M. Rahmi DİRİCAN
İSVEÇ ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ
Erik TELL, Yasemin S. Öz AKDÖL
NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ
Gazanfer AKSAKOĞLU
DÜNDEN BUGÜNE SOSYALİST ÜLKELERDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Ata SOYER
ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE SAĞLIK: SAĞLIK POLİTİKASI, ÖRGÜTLENME, SAĞLIK GÖSTERGELERİ
Nadi BAKlRCI
HIRVATİSTAN, GEÇİŞ DÖNEMİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ
Ömür Çınar ELÇİ
ARJANTİN SAĞLIK HİZMETLERİ SİSTEMİ
Kayıhan PALA
SAHRAGÜNEYİ AFRİKA ÜLKELERİNDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINA BAKIŞ
Nuray YEŞİLDAL
GUATEMALA'DA SAĞLIK
Sonia ANKERMANN, Mirjam POL, Ömür Çınar ELÇİ
GUATEMALA CİTY'DE BİR TOPLUM KATILIMI DENEYİMİ
Mirjam POL, Ömür Çınar ELÇİ
SİERRA LEONE SAĞLIK SİSTEMİ
Louisa GANDA, Bülent KILIÇ
SAYILARIN DİLİ
DR. NEJAT YAZICIOĞLU: "55 YILA SIĞAN MÜCADELE DOLU BİR YÜREKTE, DEMOKRATİK HEKİM HAREKETİNE DE, BİZE DE YER VARDI"
Ata SOYER