• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 1995

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ KURULMALIDIR
Caner FİDANER
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİNİN BAZI ÜLKE SAĞLIK VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
M. Şükrü GÜNER
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ BAZI HİZMETLER YÖNÜNDEN İL BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Besim ŞEREF
ANTALYA'DA GECEKONDU BÖLGELERİ VE SAĞLIK SORUNLARI*
Mehmet AKTEKİN, Necati DEDEOĞLU
HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU
Dilek ÖZTAŞ
BİLİM VE TEKNOLOJİ DOSYASI'NA "BAŞLARKEN" ...
Eriş BİLALOĞLU
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK DEVRİM TRENİYLE ... EŞİTLİKTEN HAKKANİYETE ! ••• *
Raşit KAYA, Eriş BİLALOĞLU
TÜRK BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI* 1993 - 2003
TIBBİ TEKNOLOJİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Semih ŞEMİN, Zuhal AMATO
TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINA GENEL BAKIŞ
Semih ŞEMİN, Zuhal AMATO
ÖZEL MUAYENEHANELERDE ULTRASONOGRAFİ CİHAZI KULLANIMI
Semih ŞEMİN, Zuhal AMATO
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARTAN DIŞA BAĞIMLILIK; TIBBİ İTHALATIN VE İHRACATIN SON DÖNEMLERDEKİ GELİŞİMİ
Semih ŞEMİN
SAĞLIK ALANINDA UYGUN TEKNOLOJİ KULLANIMI VE TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ
Füsun SAYEK
SOSYAL BİLİMLER, SAĞLIK VE TIP BİLİMİ
Osman HAYRAN
SAĞLIK EĞİTİMİNDE ETİK KODLAR
Erdem AYDIN, Nermin ERSOY
HALK SAĞLIĞININ VARDIĞI YENİ AŞAMA
Caner FİDANER
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAYNAK TAHSİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE BU YAKLAŞIMLARIN TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER*
Fahreddin TATAR
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ
Sıdıka KAYA
MÜLKİYET YAPISI VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS
Korkut ERSOY, Şahin KAVUNCUBAŞI
DESANTRALİZASYON VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ BAZI OLUMSUZ BAĞLANTILAR*
Charles COLLINS, Adrew GREEN, İlker BELEK