• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Aralık 1995

TOPLUM HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DÜZELTME
HASTANELER
Eriş BİLALOĞLU, Bülent KILIÇ
HASTANE YÖNETİMİ: NEREDEN BAŞLAMALI?
Korkut ERSOY, Şahin KAVUNCUBAŞI
HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Fulya SARVAN
HASTANE YÖNETİMİNDE GELECEKTE ÖNEM KAZANACAK ALAN VE KONULAR İLE BU ALAN VE KONULARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ-BECERİ-YETENEKLER
Fahreddin TATAR, Mehtap TATAR, İsmet ŞAHİN, Hacer ÖZGEN, Yusuf ÇELİK, Z. Güldem ÖKEM
HASTANELERDE MUHASEBE, MALİYETLEME SORUNLARI VE FİNANSAL YÖNETİM
Münevver MENDERES
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNDE KALİTE NEDİR? HASTA TATMİNİ BOYUTUYLA İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME
Hacer ÖZGEN
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU HASTANELERİ
M. Şükrü GÜNER
DEVLET HASTANELERİ VE İYİ HEKİMLİK
Füsun SAYEK
TÜRKİYE'DE ÖZEL HASTANELERE GENEL BİR BAKIŞ
Kenan KAYA, Sıdıka KAYA
ÇUBUK SAĞLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ'NDE OCAK-HASTANE (BİRİNCİ-İKİNCİ BASAMAK) İLİŞKİLERİ-KRONİK HASTALIKLARIN KONTROLÜ ÖRNEĞİ-
Özen AŞUT
KURUM ÖRNEKLERİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Semih BASKAN, Eriş BİLALOĞLU
KURUM ÖRNEKLERİ: ANKARA NUMUNE HASTANESİ
Osman MÜFTÜOĞLU, Eriş BİLALOĞLU
KURUM ÖRNEKLERİ: BAYINDIR TIP MERKEZİ
Yaman ZORLUTUNA, Eriş BİLALOĞLU
KURUM ÖRNEKLERİ: SSK İSTANBUL EĞİTİM HASTANESİ
Mücahit ATMANOĞLU
MODERN HASTANELERİN DOĞUŞU
Ata SOYER
DOĞUMUN MEDİKALİZASYONU VE KADIN AÇISINDAN HASTANELER
Dilek CİNDOĞLU
TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
Kezban ÇELİK
ANKARA METROPOLİTAN ALANDA SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN POTANSİYEL VE GERÇEKLEŞEN KULLANILABİLİRLİĞİ
Sıdıka KAYA
TIP FAKÜLTELERİ VE SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ NÜFUSTA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI KULLANIM DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
Semih ŞEMİN, Zuhal AMATO
YEŞİL KART
Işıl MARAL
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
Şenay ÖZDEMİR
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA HASTANESİ BEYİN CERRAHİ, DAHİLİYE VE GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONUNUN HASTAYA OLAN EK MALİYETİ KONULU TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA
Hacer ÖZGEN, Yusuf ÇELİK, Sabahat TEZCAN
HASTANELERDE REFORM(!)
Bülent KILIÇ, Eriş BİLALOĞLU
DESANTRALİZASYON VE ÖZERKLEŞTİRME*
İlker BELEK
YENİ "SAĞLIK REFORMU" NE GETİRİYOR? NE GÖTÜRÜYOR?
Bursa Tabip Odası
KAMU HASTANELERİ YÖNETİM SORUNLARI*
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖRGÜTSEL ÖNCELİKLER RAPORU
Türk Tabipleri Birliği Örgütsel Öncelikler Komisyonu
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖRGÜTSEL ÖNCELİKLER RAPORUNA BAKIŞ
Kayıhan PALA
SAĞLIK HİZMETLERİNDE GENEL DEĞERLENDİRME* (EYLÜL 1991)
Türk Tabipleri Birliği
DİNAR DEPREMİNİN HATIRLATTIKLARI
Necati DEDEOĞLU
HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU
Işıl MARAL
GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ
M. Akif AKALIN
TTB: ÖRGÜTSEL İŞLEYİŞTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Kayıhan PALA
YENİ GÖRÜŞLER - ESKİ GÖRÜŞLER
A. Hamdi AYTEKİN
SAYILARIN DİLİ