• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Aralık 1996

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRLERİ DOSYA: İNSAN HAKLARI VE SAĞLIK
Ata SOYER, Semih ŞEMİN
HEKİMLİK, TIBBİ ETİK VE İNSAN HAKLARI
Ata SOYER
TOPLUM SAĞLIĞI VE İNSAN HAKLARI
Semih ŞEMİN
İNGİLİZ TABİPLER BİRLİĞİ (BMA) PERSPEKTİFİNDE İNSAN HAKLARI VE TIP ETİĞİ
Ann SOMMERVILLE, Evren BALTA
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN AF ÖRGÜTÜ PROGRAMI
James WELSH, Evren BALTA
TIP VE İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİNİN DİNAMİKLERİ*
Ata SOYER
TURŞU FIÇISI YA DA HASTA HAKLARI
Mehmet Semih GEMALMAZ
İDEOLOJİ, ÇİFTE STANDART VE İNSAN HAKLARI
Özcan SAPAN
TÜRKİYE'DE İŞKENCE VE ADLİ TIP
Physicians for Human Rights
İŞKENCE KONUSUNA YAKLAŞIMDA DÜŞÜLEN YANLIŞLAR
Emre KAPKIN
İŞKENCE VE RUH SAĞLIĞI
Mark WILLIAMS, Özlem AKARSU
İNSAN HAKLARI, ADLİ TIP VE HEKİM SORUMLULUĞU
R. Şebnem Korur FİNCANCI
İZMİR'DE ALTERNATİF RAPOR ÇALIŞMALARI
Türkcan BAYKAL
ELEKTRİK İŞKENCESİNİN ADLİ TIP TARAFINDAN ANLAŞILMASI
Lis DANIELSEN, Evren BALTA
CEZAEVLERİNDE İNSAN HAKLARI VE SAĞLIK
Yeşim İŞLEGEN
CEZAEVLERİNDE PSİKO-SOSYAL SAĞLIK ÜZERİNE OLUMSUZ RİSK FAKTÖRLERİ VE CEZAEVİ HEKİMLİĞİNDE ETİK SORUNLAR
Murat ÇOBANOĞLU, Nesrin ÇOBANOĞLU
SON AÇLIK GREVLERİNDE İZMİR
Zeki GÜL
İSTANBUL'DAKİ TUNCELİ GÖÇLE OLUŞMUŞ "ESKİ" BİR YERLEŞİM MERKEZİ OLARAK GAZİ MAHALLESİ
Doğan ŞAHİN
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER VE KADIN
Feride SAÇAKLIOĞLU
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÇÖZÜM YOLLARI
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Feride SAÇAKLIOĞLU
ÇEVRE HAKKI VE ÖRNEK OLGULAR
Murat CİVANER
TIP EĞİTİMİ VE İNSAN HAKLARI
Rachel IZZARD, Özlem AKARSU
HALK SAĞLIĞI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ
Zuhal AMATO
MEKTUP: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NE VERİLEN "PHYSİCİANS FOR HUMAN RİGHTS AWARD" İNSAN HAKLARI İÇİN HEKİMLER ÖDÜLÜ
Physicians for Human Rights
BELGE: TOKYO BİLDİRGESİ
Dünya Tabipler Birliği
BELGE: MALTA BİLDİRGESİ
Dünya Tabipler Birliği
BELGE: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NİN AÇLIK GREVLERİ İLE İLGİLİ "ACİL ÇAĞRI METNİ" (18 TEMMUZ 1996)
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
BELGE: HEKİMİN SUÇLUYU VEYA ZANLIYI TEDAVİ ETMESİ NEDENİYLE HUKUKSAL SORUMLULUĞU
Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu
BELGE: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN CEZAEVİ HEKİMLERİNE YÖNELİK GENELGESİ (9 KASIM 1994)
Türk Tabipleri Birliği
BELGE: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NİN "HASTANELERE GETİRİLEN MAHKUMLARA YÖNELİK HEKİM TUTUMU" GENELGESİ (ARALIK 1994)
Türk Tabipleri Birliği
BELGE: WMA-DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ'NİN "SİLAHLI ÇATIŞMA DÖNEMLERİNE İLİŞKİN KURALLAR"I
Dünya Tabipler Birliği
BELGE: MİNNESOTA PROTOKOLU ÖLÜM SONRASI İŞKENCE ARAŞTIRMASI (MODEL OTOPSİ PROTOKOLU ÖZETİ)*
Birleşmiş Milletler
SAYILARIN DİLİ