• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 1997

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
GÖLBAŞI BÖLGESİNDE DOĞRUDAN SAĞLIK HARCAMALARI VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLER
Bülent KILIÇ
SAĞLIĞI ÖLÇMENİN KOLAY BİR YOLU: ALGILANAN SAĞLIK
K. Hakan ERENGİN, Necati DEDEOĞLU
MALULİYET ALMIŞ KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZU VE SİLİKOSİSLİ KİŞİLERDE YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
İbrahim AKKURT, Meltem ALTINÖRS, Cebrail ŞİMŞEK, Emine SEVGİ, Arif KELEŞOĞLU, Sadık ARDIÇ
V. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 12-16 EKİM 1996-İSTANBUL
TÜRKİYE'DE HALK SAĞLIĞI NEDEN ÖZLENEN YERDE DEĞİL?*
M. Sarper ERDOĞAN, Ahmet SALTIK
ESKİ TÖRENE YENİ KILIK: KALİTE
Cem TURAMAN
YENİ KAPİTALİST PARADİGMA VE “KALİTE”Lİ YÖNETİM
İlker BELEK
ESKİ BİR KAVRAM, YENİ BİR ÖLÇÜT: YAŞAM KALİTESİ
Hatice ŞAHİN
SAĞLIK KURULUŞLARININ STANDARDİZASYONU VE AKREDİTASYONU
G. Murat TOKTAMIŞOĞLU
BİLİM VE ARAŞTIRMA
Mehmet AKTEKİN
SAĞLIKTA ÖNCELİKLER
Emel İRGİL
TOPLUMUN YAŞLANMASI: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE EPİDEMİOLOJİK ÖLÇÜTLER
Emel YARDIMCI, Yakut Irmak ÖZDEN
ÇERNOBİL'DEN ON YIL SONRA DÜNYADA NÜKLEER SON DURUM
Pınar OKYAY
SAYILARIN DİLİ