• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 1997

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SAĞLIK OCAĞINDA BİR HEKİM, HEM ÖKSÜZ HEM YETİM ...
Kayıhan PALA
PRATİSYEN HEKİM ÖRGÜTLENMESİ VE KONGRELER (1988-1996)
Muharrenı BAYTEMÜR, Gülseren AZAK, Filiz KURTOĞLU, Serpil KESKİN
"PRATİSYEN HEKİM HAREKETİ"NİN GELECEĞİ
Eriş BİLALOĞLU
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ MODELİ: "HERKES İÇİN SAĞLIK" PERSPEKTİFLİ BİR DEĞERLENDİRME
İlker BELEK
SAĞLIK HİZMETLERİ VE PRATİSYEN HEKİMİN KONUMU
A. Hamdi AYTEKiN
NİÇİN AYRI BİR TIP DİSİPLİNİ OLARAK GENEL PRATİSYENLİK?
Hüseyin DEMİRDİZEN
BUGÜNDEN GELECEĞE PRATİSYEN HEKİMLİK İÇİN TÜRKİYE'DE NELER YAPILMALI?
Mustafa SÜLKÜ
-GENEL PRATİSYENLİK KURULTAYI'NIN ARDINDAN-* GENEL PRATİSYENLİK UZMANLIK EĞİTİMİ ÇÖZÜM MÜ?
M. Sarper ERDOĞAN, Ahmet SALTIK
GENEL PRATİSYEN HEKİMLİK EĞİTİMİ VE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
Kayıhan PALA
NEDEN GENEL PRATİSYENLİĞE HAYIR
Mehmet İYİGÜN
İNGİLİZ SAĞLIK SİSTEMİ VE İNGİLTERE'DE GENEL PRATİSYEN HEKİMLİK
A.W. MACARA
YENİ ÇAĞ İÇİN GENEL PRATİSYENLER
Igor SVAB, Kağan YÜCEL
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DESANTRALİZASYON
Hülya BELEK, İlker BELEK
SAĞLIĞIN ÖLÇÜLMESİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
Mehtap TATAR, Fahreddin TATAR
ÜTOPYA'DA SAĞLIK
M. Akif AKALIN
İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜK SORUNUNUN PSİKOLOJİK BOYUTLARI
Doğan ŞAHİN
OKUYUCU MEKTUPLARI
A. Hamdi AYTEKİN
OKUYUCU MEKTUPLARI
M. Rahmi DİRİCAN