• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 1997

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
GAZETELERDE YAYINLANAN SAĞLIKLA İLGİLİ YAZILARIN İNCELENMESİ
Melda Kayhan KARAVUŞ, Dilşad SAVE CEBECİ, Osman HAYRAN, Sumru ÖZTÜRK, Burak ÜNAL, Semih AYANOĞLU, Cüneyt AYGÜN, Özcan APAYDIN
ERZURUM İL SINIRLARI İÇİNDEKİ SAĞLIK OCAKLARINDA GÖREV YAPAN HEKİMLERİN ADLİ TIP İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
Ahmet Nezih KÖK, Asuman GÜRAKSIN, Tacettin İNANDI, Hasan ÇANKAYA
TÜRKİYE'DE MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNDE VAROLAN DURUM
Bülent KlLIÇ, İskender SAYEK
MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ
Asuman GÜRAKSIN, Tacettin İNANDI, Deniz KESKİNLER
TIP EĞİTİMİ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ÖNCELİKLERİ
Ahmet TOPUZOĞLU, Gazanfer AKSAKOĞLU, Bülent KILIÇ
TIP EĞİTİMİNE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR DÜNYA TIP EĞİTİMİ ZİRVESİ EDİNBURGH 1993
Doğan FİDAN, Gazanfer AKSAKOĞLU
DÜNYADA TIP EĞİTİMİ
Feride SAÇAKLIOĞLU
AKTİF TIP EĞİTİMİNDE LİNKÖPİNG DENEYİMİ
Doğan FİDAN, Gazanfer AKSAKOĞLU
PRATİSYEN HEKİMİN EĞİTİMİ VE HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALLARININ ROLÜ
Necati DEDEOĞLU
TIP EĞİTİMİNİN ÖNEMLİ ÖĞELERİNDEN BİRİSİ: EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ
Berna ARDA
TIP ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİYE ULAŞIM OLANAKLARI ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE DURUM SAPTAMASI
Mustafa AKAYDIN, Mehmet AKTEKİN, Leyla TEKİN
HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ
Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
SAĞLIK EĞİTİMİNDE KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN ROLÜ
Ruhi Selçuk TABAK, Haydar SUR
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ UZAKTAN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİR BİR TEKNOLOJİ OLARAK: ELEKTRONİK POSTA
H. İbrahim DURAK
İYİMSER BİR DÜŞ? HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ! ..
M. Sarper ERDOĞAN, Ahmet SALTIK
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA TOPLANTI RAPORU
Nevzat EREN
HASTA HAKLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ (2-3 MAYIS 1997, İSTANBUL) "HEPİMİZ İÇİN HASTA HAKLARI"
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TÜBERKÜLOZ TÜRKİYE'Yİ VE TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR
Türk Tabipleri Birliği
İKİ YANIT (ADIVAR VE NUR BAŞLIKLI İKİ YAZIMA GELEN ELEŞTİRİLER HAKKINDA)
A. Tolga ERSOY
SAYILARIN DİLİ