• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 1997

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
ADLİ TIP VE HEKİM SORUNLARI: BİR ANKET ÇALIŞMASI
Y. Mustafa KARAGÖZ, Sema Demirçin KARAGÖZ
İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE KOCAELİ BÖLGESİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
Besim ŞEREF, Erda lBEŞER
SOSYAL SİGORTALAR SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜNE FARKLI BİR YAKLAŞIM
Ahmet Nezih KÖK, Özer KENDİ, Yaşar BİLGE
TÜRKİYE'DE TAŞRA VE KIRSAL KESİM SAĞLIK HİZMETLERİ ÖRGÜTLENMESİ TARİHİ
Erdem AYDIN
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK SORUNLAR
Semih ŞEMİN
"YENİ DÜNYA DÜZENİ"NİN KÖRÜKLEDİĞİ EŞİTSİZLİK
Temel DEMİRER
GELİRDE EŞİTSİZLİK, SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK VE DEMOKRASİ
Mustafa SÖNMEZ
İSTATİSTİKLERLE KADIN
Ruhsan GEZGİN
DOKTORLAR VE YÖNETİM SIKINTI NEDEN?
Jenny SIMPSON, Türkan OĞUZHAN
TTB 45. BÜYÜK KONGRE KARARLARI (29 HAZİRAN 1997-ANKARA)
TTB 45. BÜYÜK KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ (29 HAZİRAN 1997-ANKARA)
HALK SAĞLIĞI ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN KAMUOYU DUYURUSU
Halk Sağlığı Öğretim Üyeleri
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ORGANLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ (29 HAZİRAN 1997-ANKARA)
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİNE GELEN MAKALELERİN DAĞILIMI (1994-1997)