• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 1998

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
HASTANE MÜLKİYET DURUMU İLE KABA ÖLÜM HIZININ İLİŞKİSİ: HANGİSİ DAHA BAŞARILI? KAMU HASTANELERİ Mİ? ÖZEL HASTANELER Mİ?*
İlker BELEK
YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI KARARLARININ ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ümit N. GÜNDOĞMUŞ, Nermin ERSOY, Ümit BİÇER
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN MESLEK ANAMNEZİ ALMA ALIŞKANLIKLARI
Arif Hikmet ÇIMRIN, Can SEVİNÇ, Işıl KUNDAK, Hülya ELLİDOKUZ
TEMEL HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN LİSANS DÜZEYİNE YÜKSELTİLMESİ VE BUNUNLA KOŞUTLUK İÇİNDEKİ BAZI GELİŞMELERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
M. Filiz ULUSOY
DOĞUMDAN ÖLÜME TIPTA ETİK
Emel İRGİL
ÇEVRE VE SAĞLIKLA BAĞINTILI RİSKLERİN ANALİZİ: RİSK BELİRLEME-RİSK DEĞERLENDİRME VE RİSK ALGILAMA
Nurray YOLSAL, Meral ÖRKÜN
TÜRKİYE'DE ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRME
Ata SOYER, İlker BELEK
CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI VE 4. DÜNYA KADIN KONFERANSI (1995) DOĞRULTUSUNDA STRATEJİLER
Ayla BAYIK
İLAÇ BAĞIŞI
Dilek ASLAN
ONUR KURULLARI VE GELECEĞİ
Güner GEDİK
SSK İSTANBUL BÖLGESİ SAĞLIK HİZMETLERİ DURUM-ÇÖZÜMLER
İstanbul Tabip Odası SSK Hekimleri Komisyonu
PRATİK İÇİNDE MESLEKİ EĞİTİM (UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM) MÜFREDAT PROGRAMI NASIL OLUŞTURULUR?
F. V. GELDROP, M. PODLLEMANS, Mustafa SÜLKÜ
DÜNYA SAĞLIK RAPORU 1997