• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 1998

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Hamza ONUROĞULLARI
EŞİTLİK EŞİTSİZLİK ÜSTÜNE TARİHİMSİ GEZİNTİLER-FELSEFİMSİ ESİNTİLER
Alaeddin ŞENEL
EŞİTSİZLİĞİN SINIFSAL TEMELLERİ
Tülin ÖNGEN
TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLER*
Korkut BORATAV
SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK: ÖNLENEBİLİR VE KABUL EDİLEMEZ BİR POLİTİK EKONOMİ SORUNU
İlker BELEK
SAĞLIKTA EŞİTSİZLİĞİN GÖSTERİLMESİ
K. Hakan ERENGİN, Necati DEDEOĞLU
ULUSLARARASI VERİLERİYLE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER
Bülent KILIÇ
KENTLER VE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK
Necati DEDEOĞLU
TÜRKİYE İÇİN BİR SOSYOEKONOMİK STATÜ ÖLÇÜTÜ GELİŞTİRME YÖNÜNDE YAKLAŞIM VE DENEMELER*
Sibel KALAYCIOĞLU, Filiz KARDAM, Sezgin TÜZÜN, Mahir ULUSOY
AZ GELİŞMİŞLİK VE SAĞLIK İNSAN GÜCÜ KAYNAKLARININ KÖTÜ DAĞILIMI: TÜRKİYE'NİN DURUMU*
H. Hüseyin YILDIRIM
SAĞLIKTA EŞİTSİZLİK: ANTALYA KENT MERKEZİNDE 15 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERDE MORBİDİTEDE FARKLILIKLAR
K. Hakan ERENGİN, Necati DEDEOĞLU
BİR ÖRGÜTSEL STRES ANKETİNİN (VOS-D) "SERİ ÜRETİM, SÜREKLİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ İLE HİZMET SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI
Meral TÜRK
1000 YIL DEĞİŞİRKEN DÜNYA: KAZANANLAR/KAYBEDENLER
İlker BELEK