• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 1998

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: HEKİMLERİN TOPLUMSAL VE SINIFSAL KONUMLARI
Ata SOYER
SINIF MÜCADELELERİNDE MÜHENDİSLER
Dünya ARMAĞAN
TOPLUMSAL YAPIDA VE DEMOKRASİLERDE MESLEK ODALARININ YERİ VE İŞLEVİ
Gülşen ALP
HEKİMLERİN SINIFSAL KONUMU ÜZERİNE BİR DENEME
Zafer CİRHİNLİOĞLU
HEKİMLERİN SINIFSAL KONUMU
Önder ERGÖNÜL
HEKİMLERİN TOPLUMSAL VE SINIFSAL KONUMU TARTIŞMALARINA ZORAKİ BİR GİRİZGAH DENEMESİ
Ata SOYER
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE SES BİRLİKTE Mİ?/AYRI MI?
Özen GÜVENÇ
DEMOKRASİLERDE MESLEK KURULUŞLARININ YERİ VE İŞLEVLERİ*
Gencay ŞAYLAN
İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNE BİR BAKIŞ
Kadir DADAN
ALGILANAN SAĞLIKTA SINIFSAL VE SOSYOEKONOMİK EŞİTSİZLİKLER ANTALYA'DA BİR ALAN ARAŞTIRMASI
İlker BELEK
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİNDE HALKIN I. BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Mustafa ŞAHİN, Mücahit EĞRİ
HASTANE KULLANIMININ İNCELENMESİ VE YÖNETİMİ
Sıdıka KAYA
TÜRKİYE SAĞLIK HARCAMALARI VE FİNANSMANI 1992-1996*