• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 1998

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
MAI’YE HAYIR DEMEK YETER Mİ?
Dünya ARMAĞAN
ULUSÖTESİ ŞİRKETLER, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN FİNANS PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ VE KÜRESELLEŞME
Gaye YILMAZ
ÇOK TARAFLI YATIRIM ANLAŞMASI GEÇİCİ, ELEŞTİREL BİR TAHLİL*
DÜNYA BANKASI VE SAĞLIK: GERÇEKLERİ GÖRMEK BU KADAR ZOR MU?
Semih ŞEMİN, Gazanfer AKSAKOĞLU
İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KÜRESELLEŞME*
Claudio Casadio TARABUSI, Graham VICKERY, Alpay AZAP
KÜBA VE SAĞLIK; DEVRİMDEN AMBARGOYA
Ata SOYER
AMERİKAN AMBARGOSU VE EKONOMİK KRİZİN KÜBA SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ*
Richard GARFIELD, Sarah SANTANA, Sema DEMİRSOY
ALMA-ATA'YA NE OLDU?
Tonguç GÖRKER
ALMA-ATA VE SONRASI*
F. Zuhal GÖKKOCA, Dmitry VENEDIKTOV
"TAM SÜRE ÇALIŞMA" İÇİN TARTIŞMA NOTLARI
Onur HAMZAOĞLU
EĞİTİM HASTANELERİNDE BAŞHEKİMLİĞE ATANMA KOŞULLARI VE UYGULAMALAR
Yıldırım ÇINAR
TTB X. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU
Cavit Işık YAVUZ
MESLEKLER ARASI ETİK ARAYIŞ
M. Şükrü GÜNER
SAYILARIN DİLİ