• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2000

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SAĞLIK HİZMETLERİ VE HEMŞİRELİK
Ümit SEVİĞ
1954 TARİH VE 6283 SAYILI HEMŞİRELİK KANUNU
Saadet ÜLKER
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İLİŞKİLERİ VE BAZI BELİRLEYİCİLERİ
Feray GÖKDOĞAN
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN DURUMU
Nimet KARATAŞ
İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ VE SORUNLARI
Oya Nuran EMİROĞLU
FİNANS BOYUTU İLE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEYİN ALTERNATİFİ?
Özlem ÖZKAN
ÜLKEMİZDE HEMŞİRE YETİŞTİREN KURUMLARDA EĞİTİCİLERİN NİTELİK SORUNU VE EĞİTİCİLERDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Ayla BAYIK
EDİRNE DEVLET HASTANESİNİN KİMİ POLİKLİNİKLERİNDE VERİLEN 1. BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN BOYUTLARI*
Ufuk BERBEROĞLU, Muzaffer ESKİOCAK, Galip EKUKLU, Ahmet SALTIK
TOPLUM DİŞ SAĞLIĞI DÜZEYİ SAĞLIK İNSAN GÜCÜ İLE İLİŞKİLİ Mİ?
Mücahit EĞRi
ANTALYA’NIN İKİ MAHALLESİNDE SINIFSAL SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ BİR İZLEM ARAŞTIRMASI
İlker BELEK
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ADLİ OLGULARI BİLDİRİM SORUMLULUĞU
M. Hakan ÖZDEMİR, Serpil SALAÇİN
SAYILARIN DİLİ