• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2000

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
21. YÜZYILA GİRERKEN DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ
Alpay AZAP, İlker BELEK, Eriş BİLALOĞLU, Aydın ÇUBUKÇU, Metin ÇULHAOĞLU, Onur HAMZAOĞLU, İsmail Hakkı KURT, Özlem KURT, Ömer LAÇİNER, Tülin ÖNGEN, Osman ÖZTÜRK, Ata SOYER, Yavuz ÜÇKUYU, Ersin YARIŞ
TTB'NİN ÖNCELİKLERİ YA DA GEÇMİŞ 20 YILIN IŞIĞINDA GELECEK 10 YIL
Eriş BİLALOĞLU
NEREDEN BAŞLAMALI?
Eftal YILDIRIM
İKİNCİ PROJE İLLERİNDE SAĞLIK OCAKLARINDA İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*
Meral DEMiRÖREN, Gül ERGÖR, Ayşen M. AYTUĞ, Serap ŞENER
TÜRKİYE'DE ADVERS İLAÇ ETKİLERİNİN İZLENMESİNE YÖNELİK BİR ORGANİZASYON ÖNERİSİ*
Hatice ŞAHİN, Işık TUĞLULAR
17 AĞUSTOS DEPREMİNDE GÖLCÜK’TE YIKINTI ALTINDA KALMA, KURTULMA VE YARALANMALAR
Necati DEDEOĞLU, K. Hakan ERENGİN, Kayıhan PALA
F TİPİ CEZAEVLERİNE İLİŞKİN TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ RAPORU
Türk Tabipleri Birliği
SOSYAL GÜVENLİK ALANINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PAKETİ VE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ
Türk Tabipleri Birliği
BARIŞTA VE NORMAL ÇALIŞMA KOŞULLARINDA AKKUYU NÜKLEER SANTRAL(LER)İNİN HALK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Umur GÜRSOY
TIP FAKÜLTESİ ÖİRENCİLERİNİN AİLELERİNDE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
Gülsen GÜNEŞ, Mine KAYA, Erkan PEHLİVAN
ULUSLARARASI HALK SAĞLIĞI KONGRESİ "SAĞLIK 21 EYLEMİ”NE KARŞI AÇIKLAMA
Halk Sağlığı Öğretim Üyeleri
2000 YILI İÇİNDE DÜNYADAKİ SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN GREVLERİ, NEDENLERİ*