• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2001

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
"DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EKONOMİK KRİZ VE SİYASAL SONUÇLARI" 21 ŞUBAT 2001*
Dünya ARMAĞAN, Korkut BORATAV, Onur HAMZAOĞLU, İzzettin ÖNDER
ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇE MERKEZİNDE YAŞAYANLARDA SON BİR YILDA HASTANEYE YATIŞ VE MORTALİTE DURUMU
Ayşegül YILDIRIM, Işıl MARAL
HASTANEDE İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME
M. Fikret DOĞAN, Türkan OĞUZHAN, Ayşegül Taylan ÖZKAN
2000 YILI DÜNYA SAĞLIK RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ*
Vicente NAVARRO, Akif SEVAL
ULUSAL BİR POPÜLASYON ÖRNEĞİNDE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN KAYNAKLARI*
Chris POWER, Sharon MATTHEWS, Murat CİVANER
OTUZ YILLIK BİR ÖĞRENCİ ARAŞTIRMASI
Mehmet TUNCA
OTUZ YIL ÖNCE TIP ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIĞI BİR ARAŞTIRMA NEDENİ İLE "SOSYALİZASYON VE DOĞU"*
Ata SOYER
KÜLTÜRLERARASI (TRANSKÜLTÜREL) HEMŞİRELİK*
Mine BEKAR
HEKİMLERİN TIP HUKUKU KONUSUNDA BİLGİLERİ
Semih ŞEMİN, Dilek GÜLDAL, Hamit HANCI, Sevin ERGİN
TÜRKİYE'DE İŞKENCE VE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU*
Burhanettin KAYA
TTB 12. HALK SAĞLIĞI GEZİCİ EĞİTİM SEMİNERİ RAPORU
SAYILARIN DİLİ