• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak-Şubat 2002

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Ata SOYER
11 EYLÜL SALDIRISI VE SAVAŞ
Haluk GERGER
11 EYLÜL DÖNEMECİ VE "YDD" TERÖRÜ
Temel DEMİRER
“CADILAR" HALA YAŞIYOR ... TABİİ “CADI AVCILARI” DA!
Sibel ÖZBUDUN
YİRMİNCİ YÜZYILIN İÇ SAVAŞLARI
Yavuz ALOGAN
YOKSUL ADAMIN ATOM BOMBASI: BİYOLOJİK SİLAHLAR
Kayıhan PALA
PSİKODİNAMİK AÇIDAN SİYASAL ŞİDDET*
Cem KAPTANOĞLU
SİLAHLI ÇATIŞMALARDA TIBBİ PERSONELİN HAK VE SORUMLULUKLARI*
Ata SOYER, Evren BALTA