• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2002

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
SİYASİ KRİZ VE OLASI SONUÇLARI*
Korkut BORATAV, Bülent CENGİZ, Metin ÇULHAOĞLU
ÜLKELERİN SAĞLIKTAKİ PERFORMANSINI HANGİ ETKENLER BELİRLİYOR?
İlker BELEK, Hülya BELEK
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA DÖNER SERMAYE UYGULAMASI YANLIŞTIR!
Bülent KILIÇ, Gazanfer AKSAKOĞLU
HEKİMLİK ÜCRETLERİNDE ASGARİ ÜCRET
M. Şükrü GÜNER
İNGİLTERE'DE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ: 20. YÜZYILIN SONUNA KADAR SÜREKLİ ARTIŞ*
C. Davey SMITH, D. DORLlNG, R. MITCHELL, M. SHAW, İlker BELEK
POSTMODERN SÖYLEMLERDE SAĞLIK
Zafer CİRHİNLİOĞLU, Sevda MUTLU
TÜKENME SENDROMU VE ACİL SERVİS HEKİMLERİ
Mustafa SERİNKEN, Arif Hikmet ÇIMRIN, O. Alp ERGÖR, Can CİMİLLİ, Fecri BENGİ
İŞSİZLİK VE SAĞLIK
Yücel DEMİRAL, O. Alp ERGÖR, Semih ŞEMİN
SİYASAL PARTİ PROGRAMLARINDAKİ "SAĞLIK" BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Eftal YILDIRIM
ANTALYA TABİPLER ODASI 1996-2001 YILLARI ARASINDA ONUR KURULUNA SEVK EDİLEN DOSYALARIN İNCELENMESİ
İbrahim Uğur AKYOL, Alper YÜCESOY
TIBBİ HİZMETLERİN UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KANUN TASARISININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*
Tuğrul KATOĞLU
HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TÜRKÇE DERGİLER
Necati DEDEOĞLU
REEL SOSYALİZMİN İLK SAĞLIK BAKANI DR. NİKOLAİ ALEXLANDROVİCH SEMASHKO (1874-1949)
Özlem ÖZKAN
SAYILARIN DİLİ