• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım-Aralık 2002

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN
Yavuz ÜÇKUYU
ENFORMASYONUN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE MEDYA
Funda BAŞARAN
EGEMEN İDEOLOJİ VE MEDYA
Metin ÇULHAOĞLU
MEDYA, KAÇINCI KUVVET?
Aydın ÇUBUKÇU
TEKELLEŞME, MEDYA VE MEDYA PRATİKLERİ
İrfan ERDOĞAN
KİTLE İLETİŞİM ÇAĞINDA İDEOLOJİYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK*
John B. THOMPSON, Alpay AZAP
HABER, KURGU, ÇARPITMA HABERLERLE NASIL YÖNLENDİRİLİYORUZ?'
Yavuz ÜÇKUYU
2000 YILINDA ABD MEDYASININ KULAK ASMADIĞI ON ÇARPICI HABER*
Kenan ERÇEL
SAĞLIK VE TIP HABERLERİNE KAMUOYUNUN VE SAĞLIKÇILARIN İLGİSİ
Mustafa SÜTLAŞ
SAĞLIK BİLİNCİ VE MEDYA TOPLANTILARI*
TTB MEDYASI
Eriş BİLALOĞLU
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU'NDAN TOPLUM VE HEKİM
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DERGİSİ YAYIN KURULU'NDAN MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DERGİSİ
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Yayın Kurulu
1992-2002 YILLARI ARASINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN KİTAP, DERGİ, BROŞÜR VE RAPOR BİÇİMİNDEKİ YAYINLARININ YAYINCILIK POLİTİKASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yavuz ÜÇKUYU
BİR GÜNDELİK GAZETE HAYALİ
Mustafa SÜTLAŞ
TABİP ODALARI VE SÜRELİ YAYINLARI TEMMUZ 2002*