• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2003

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
DOSYA EDİTÖRÜNDEN: SUNUŞ
Feride SAÇAKLIOĞLU
ULUSLARARASI SERMAYE VE BAĞIŞIKLAMA PAZARI
Gazanfer AKSAKOĞLU
SERMAYENİN KÜRESELLEŞMESİ SÜRECİNDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİNİN TİCARİLEŞMESİ: 'AŞI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ'
Feride SAÇAKLIOĞLU, Eşe Esen ARMAĞAN
AŞI NEDEN KAMUDA ÜRETİLMELİDİR ?
Meral TÜRK, Banu DÖNER
AŞININ EKONOMİ POLİTİĞİ
Şafak Taner GÜRSOY, H. Aslı DAVAS
SAĞLIK "REFORM"LARI VE BAĞIŞIKLAMA
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Işıl ERGİN, Hür HASSOY
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BAĞIŞIKLAMA STRATEJİLERİ VE YENİ GELİŞTİRİLEN AŞILAR
Gülbin GÖKÇAY
ÇİÇEK: BİR ERADİKASYON ÖYKÜSÜ (MÜ?)
Raika DURUSOY
BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK BİYOTERÖRİZM
Kayıhan PALA
SAVAŞ YILLARINDA AŞI VE SERUM ÜRETİMİ
Nermin EROL
TÜRKİYE'DE AŞI ARAŞTIRMALARI
Erkan ÖZCENGİZ
VETERİNER HEKİMLİKTE VETERİNER AŞILARI
Orhan AYLAN
PANEL: TÜRKİYE AŞI ÜRETMELİ Mİ? ÜRETEBİLİR Mİ?
Orhan AYLAN, Necati DEDEOĞLU, Erkan ÖZCENGİZ, Necdet ÜNÜVAR